De gasprijzen gaan omhoog

29 juni 2011 Consumenten en kleine bedrijven gaan vanaf 1
juli gemiddeld 16% meer betalen voor gas. Dat blijkt uit de nieuwe
tarieven van de vier grote energiemaatschappijen.
(FD)

De
gasprijs is door de liberalisering van de energiemarkt niet meer direct gekoppeld aan de olieprijs (Maria van der Hoeven van Economische Zaken in een brief  op 20 januari 2009 naar de Tweede Kamer). Toch gaat op 1
juli de gasprijs met 16% (!) omhoog als gevolg van de gestegen olieprijs.

Energieleverancier Essent schrijft op de website over de verhoging: De gasprijs is
gekoppeld aan de olieprijs. De olieprijs steeg de afgelopen tijd fors, omdat de
vraag naar grondstoffen groeit als gevolg van de aantrekkende wereldeconomie.
Essent is helaas genoodzaakt een hogere olieprijs door te rekenen in de prijs
per m3 gas, waardoor de gastarieven vanaf 1 juli stijgen.

Kennelijk is het Essent (en de andere leveranciers) ontgaan
dat de koppeling is losgelaten.  De
gasprijs zou moeten worden gebaseerd op vraag en aanbod op de wereldmarkt voor
gas.

Topeconoom
Barol van het Internationaal Energie Agentschap verklaarde op 11 november 2010 in Den Haag: ‘Er wordt
veel meer aardgas gewonnen in de wereld dan enkele jaren geleden werd voorzien.
Dat zet een druk op de prijzen.’ Verscheidene Europese landen hebben volgens
Barol met succes in onderhandelingen een lagere gasprijs weten te bedingen.

In een reactie
hierop verklaarde Minister Verhagen dat de medaille voor de Nederlandse burger
twee kanten heeft. ‘Lagere prijzen voor gas drukken de energiekosten in
de huishoudportemonnee, maar hebben ook een negatief effect op de schatkist
door de gasbaten van de overheid uit de export van gas.’

Maxime

even rekenen, dat is dan – 3 miljard voor de export en +4 miljard uit meeropbrengst van huishoudens en kleine ondernemers…

Op 8
februari 2011
stond het volgende in de media: De hoeveelheid winbare aardgas in de wereld
blijkt veel groter te zijn dan enkele jaren geleden nog werd aangenomen. Voor
de Energieraad is dat reden om te komen met een nieuw advies aan de regering.

Niet alleen de winbare hoeveelheid aardgas blijkt
veel groter dan voorzien. Ook de mogelijkheden die duurzame energiebronnen
bieden om woningen te verwarmen zijn veel groter dan die op dit moment in
Nederland worden benut. In Duitsland droeg duurzame energie in 2010 al voor
meer dan 10% bij aan de energieconsumptie. In Nederland minder dan 4%. Het
lijkt erop, dat er weinig enthousiasme in Nederland bestaat om van duurzame
energie echt werk te maken.

Kennelijk heeft de overheid ervoor gekozen om de schatkist
op  peil te houden door de burgers de
rekening te laten betalen van de verminderde aardgas exportbaten. De koppeling
van de aardgasprijs aan de (gemanipuleerde) hoge olieprijs druist in  tegen de uitspraak in de eerdergenoemde brief uit 2009 van Mevrouw van der Hoeven.
De gasprijs zou moeten worden bepaald op basis van vraag en aanbod. Uit het
bovenstaande blijkt, dat het aanbod zeer ruim is en de vraag overtreft. Er is
daarom geen enkel steekhoudend argument voor de waanzinnige verhoging van 16%
aan te voeren.

© Ad Broere

5 juli 2011 Groepskortingen verlagen de door u te betalen gasprijs. Er zijn meerdere samenwerkingsverbanden, zoals verenigingen en coöperaties actief, die met  energieleveranciers gunstiger voorwaarden onderhandelen dan die u individueel aan uw energieleverancier moet betalen. Een van hen is United Consumers. De voordelen wegen meestal op tegen de administratieve rompslomp.