een andere en vernieuwende visie op mens, geld en waarde

De economie zinkt als de Titanic

Wat kunnen we nog doen?

In het essay ‘Eilandeconomie’ wordt de ontwikkeling van een economie geschetst, gebaseerd op concurrentie en geld met rente tot een economie waarin geen geld meer wordt gebruikt.

Deze ontwikkeling verloopt in vier stadia en is gesitueerd op een onbewoond eiland waarop een aantal schipbreukelingen stranden. Samen geven zij vorm aan hun economie en leren ze van de gemaakte fouten om in een volgend experiment weer andere fouten te maken, totdat de meest ideale vorm is gevonden. Voor elk nieuw stadium is de medewerking en instemming nodig van alle deelnemers aan de gemeenschap. Samen vormen zij de eilandraad die unaniem moet kiezen voor wezenlijke veranderingen.

Het essay is bedoeld om de lezer aan het denken te zetten over hoe het anders en beter zou kunnen. Dat zo’n verandering op grote schaal zou kunnen plaatsvinden is niet waarschijnlijk. Wel is het mogelijk dat een aantal mensen zou kunnen besluiten om met elkaar een economisch netwerk te vormen waarin de aangereikte principes zouden kunnen worden toegepast. Forceren van een verandering geeft geen goede resultaten. Er is een bepaalde rijpheid qua bewustzijn voor nodig bij alle deelnemers aan zo’n economisch netwerk om de gewenste verandering succesvol door te voeren.

Het plan is om vanaf oktober workshops te organiseren waarin deze ideeen kunnen worden omgezet in concrete plannen door de deelnemers aan de workshop zelf. Deze aanpak is mijns inziens noodzakelijk om een oplossing te bieden voor de snel groeiende problematiek.

Het essay is te koop als e-publicatie voor €3 via deze link.

(c) Ad Broere, econoom en auteur