een andere en vernieuwende visie op mens, geld en waarde

De Braziliaanse variant

Manaus (Brazilie) heeft 2,3 miljoen inwoners en ligt geisoleerd in het Amazonegebied aan de Rio Negro en de Amazone rivier. De stad is bereikbaar per boot of vliegtuig. De bevolking is hoofdzakelijk gemengd (64 procent) en een blanke minderheid (27 procent).De werkloosheid is er hoog (18,2 procent van de beroepsbevolking) en de inkomens laag: de helft verdient minder dan 1.700 USD per jaar.Kortom, de armoede is er groot, met als gevolg ondervoeding c.q verkeerde voeding.

De gezondheidszorg is in de grote achterstandswijken slecht.Van de 2,3 miljoen inwoners zijn er tussen maart 2020 en 13 februari 2021 9.819 sterfgevallen (bron Worldometer) geregistreerd (0,4%), die worden toegeschreven aan covid-19. Op 12 februari werden er 66 sterfgevallen toegeschreven aan covid-19 gemeld.

Het aantal positief getesten loopt in Manaus sterk op. Dit wordt toegeschreven aan een variant die wordt aangeduid met ‘P’. Het medisch tijdschrift The Lancet heeft onderzocht waarom deze variant in Manaus vat heeft gekregen, zonder tot een conclusie te komen. Wel stelt men vast dat de opgebouwde immuniteit tegen covid-19 niet lijkt te werken.Verbazingwekkend eigenlijk dat men de algemene gezondheidsconditie niet in het onderzoek betrekt. Door de armoede is deze in Manaus niet al te best.

In Zweden is onderzoek gedaan naar groepsimmuniteit. Hieruit is geconcludeerd dat niet de antigenen de primaire bescherming bieden tegen nieuwe besmetting, maar de t-cellen. Die t-cellen worden vooral door een gezonde leefstijl en goede voeding bevorderd. Maar ja, daar komen die arme donders in Manaus niet aan toe. Intussen wordt Manaus wel internationaal aangevoerd als het bewijs dat groepsimmuniteit niet werkt, omdat bij de eerste covid golf 67 procent van de bevolking daar antigenen zou hebben gevormd.

Ook de verklaring van Maurice de Hond dat in het voorjaar in Manaus door slecht weer grote families dicht bij elkaar zaten in slecht geventileerde ruimtes van slechte woningen ontbreekt overigens bij de afweging.

Ad Broere