De beursgang van ABNAmro

De Staat der Nederlanden verkoopt 23% van het aandelenbezit in ABNAmro. Bovendien worden de aandelen aangeboden in gecertificeerde vorm. Dit betekent dat de aandeelhouders geen zeggenschap krijgen in ABNAmro. De Staat blijft grootaandeelhouder met 77% van de aandelen. Bovendien zijn dit gewone aandelen, dus met zeggenschap. Het is dus vooral een actie om de staatskas te vullen. Wellicht is het verder een eerste stap om – als de emissie slaagt- meer aandelen in de markt te zetten.

De ABN Amro gaat naar de beurs. Er zijn maximaal 216,2 miljoen certificaten van aandelen te koop. Als de belangstelling lager is dan houdt de staat 28,2 miljoen certificaten van aandelen, want er worden minimaal 188 miljoen certificaten van aandelen verkocht. Totaal heeft de ABN Amro 940 miljoen aandelen. Hiervan worden 216,2 omgezet in certificaten van aandelen en de staat houdt er 77%. De staat blijft dus grootaandeelhouder en omdat de staat bovendien gewone aandelen heeft in plaats van certificaten van aandelen die geen zeggenschap geven, ook de zeggenschap in ABN Amro. De minderheid van certificaathouders wordt vertegenwoordigd door de in de wet geborgde Stichting Administratiekantoor Beheer Financiële Instellingen. 

Het bestuur dan de Stichting Administratiekantoor Beheer Financiële Instellingen werd in 2011 door J.K. de Jager, toen minister van financiën, benoemd en bestaat uit de volgende personen:
De heer mr. M. Enthoven (60) werkte jarenlang bij JP Morgan & Co en was bestuursvoorzitter van NIBC waar hij ruime ervaring heeft opgedaan in corporate- en investmentbanking. Sinds het najaar 2008 heeft hij als adviseur bij het ministerie van Financiën gewerkt. In verband daarmee was hij onder meer commissaris bij ABN AMRO N.V. Thans is hij officier van justitie.
Mevrouw mr. L.Y. Gonςalves-Ho Kang You (64) is afkomstig uit de advocatuur en was o.a. lid van het College van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (OPTA). Als advocaat en adviseur is zij o.m. betrokken geweest bij fusies en overnames. Zij is thans staatsraad bij de Raad van State.
Jhr. drs. D. Laman Trip (64) was tot 2005 o.a. voorzitter van het bestuur van de ING Groep in Nederland en heeft ruime ervaring in retail banking en verzekeringen. Hij is op dit moment o.a. voorzitter van de raad van commissarissen en de raad van toezicht van de ANWB en voorzitter van de Raad voor Microfinanciering in Nederland.

Wat is zo interessant aan die certificaten van aandelen? Ze geven geen zeggenschap. Wel dividend. Daarvan zegt de ABN Amro in het prospectus waarin ze worden aangeboden, dat het dividend 40% bedraagt van de voor de certificaathouders beschikbare winst na belasting. Vanaf 2017 is het 50%.

Shutterstock 113691343

Stel dat het normale niveau van de winst na belasting 1,2 miljard op jaarbasis is zoals het de afgelopen 3 jaar was en niet de mijns inziens opgefokte tussentijdse winst 2015. Dan is de winst per aandeel 1,27 euro. De certificaathouders betalen minimaal 16 euro voor hun aandeel en maximaal 20 euro. Als het dividend 0,635 zou zijn, dan is het rendement per aandeel minimaal 3,1% en maximaal 3,9%. De certificaten worden aan ‘de belegger gebracht’ als een interessant alternatief voor spaargeld.

Hoeveel haalt de staat op uit deze aandelenemissie, als die 100% zou slagen? Minimaal 3,5 miljard euro en maximaal 4,3 miljard. Waarschijnlijk is de actie vooral aantrekkelijk voor veel beleggers die het bezit van ABN Amro certificaten van aandelen interessanter vinden dan het als spaargeld op de bank te laten staan.

Saillant detail, de twee banken die als financieel adviseur optreden bij de emissie zijn Lazard Brothers en N.M.Rothschild&Sons.

Het zal mij benieuwen hoe de ABN Amro het in de komende jaren vergaat en hoe ze met dit ruimhartige dividend denken te voldoen aan de Basel III eisen.
Over Basel III: ‘De crisis toonde aan dat alleen kapitaal dat direct en volledig beschikbaar is, bruikbaar is voor het opvangen van verliezen. Helaas bleek dat veel banken dit onvoldoende beschikbaar hadden. Om dit in de toekomst te voorkomen wordt de komende jaren -voor 2019- onder Basel III een eigen vermogenseis van 7% ten opzichte van het gehele vermogen ingevoerd.’

Bij de ABN Amro is dat nu 4,1%. Er is nog een lange weg te gaan, want elke 1% verbetering betekent een winstinhouding van 4,1 miljard euro. Dus als de winst 1,2 miljard is, dan duurt het bij 50% winstinhouding 7 (!) jaar om 1% meer vermogen te vormen. Nieuwe aandelen uitgeven lukt bij banken niet zo. Ook deze emissie komt uit het bestaande pakket van 940 miljoen aandelen. Waarom lukt een emissie van nieuwe aandelen niet? Omdat de winst per aandeel dan teveel zou zakken om nog interessant te zijn voor beleggers.

(c) Ad Broere