De aap komt uit de mouw op de eurotop

Vanaf 8 december 2011 speelt zich
weer een Europese top af  in Brussel. In
deze akte van het eurospel moet blijken of de toegediende shocks voldoende hun uitwerking hebben gehad om het doel te
bereiken. Dit doel is het consolideren van de financiële controle over Europa
door de ECB en het IMF (BIS Bank). Op deze top komen de kaarten – althans voor
een deel- op tafel. Teken de petitie tegen ratificatie van het ESM verdrag.

 • De 17 eurolanden sluiten een apart verdrag om
  strengere begrotingsdiscipline af te dwingen. Andere EU-lidstaten (die dus
  niet de euro als munt hebben) kunnen zich hierbij aansluiten. Verwacht
  wordt dat bijna alle landen, behalve Groot-Brittannië, Hongarije, Zweden
  en Tsjechië dit zullen doen. De Britse premier Cameron wilde een
  uitzonderingspositie inbouwen voor de Londense City.

Flauwekul, de 17 eurolanden hebben al een apart
verdrag, het ESM verdrag, dat op 11 juli 2011 door de 17 ministers van
financiën van de eurolanden werd ondertekend. Dit verdrag moet worden
uitgebreid met afspraken om de begrotingsdiscipline in de eurolanden via het ESM af te dwingen. Het probleem
zit in de Europese grondwet. Hierin moeten wijzigingen worden aangebracht om
het ESM in de positie te brengen, dat het effectief als begrotingscontroleur
kan gaan optreden. Als dat niet zou gebeuren dan handelt het ESM in strijd met
het Europese Verdrag. Voor wijzigingen in het Europese verdrag is de
medewerking van de parlementen van alle 27 lidstaten nodig. Het ligt in de lijn
der verwachting dat deze wijziging erdoor zal worden gedrukt als zijnde een
futiliteit. Dat de overige 10 landen niet deelnemen aan het ESM verdrag is
duidelijk. Het is niet in hun directe eigen belang. Op de langere of misschien
wel kortere termijn worden deze landen aan de Euro-kar gebonden op dezelfde
manier als dat met Zwitserland en de Zwitserse Franc is gebeurd. Cameron ziet
de bui al hangen en wil de City – op verzoek van zijn broodheren- in de nieuwe
constellatie dezelfde uitzonderingspositie laten krijgen als het nu in Groot
Brittannië heeft, die van een soort financieel Vaticaanstad.

 • Volgens premier Rutte gaan er met dit verdrag
  geen extra bevoegdheden naar Brussel.

Sprookjes van moeder de gans, verteld door Rutte. De
man die zich heeft beijverd voor meer financiële bevoegdheden naar Brussel
beweert dat met het in werking stellen van het ESM de financiële macht niet
meer dan nu al het geval in Brussel komt te liggen. Formeel hebben de
eurolanden het voor het zeggen in het ESM. In werkelijkheid ligt de macht
binnen dit instituut bij de Raad van Bewind, gevormd uit technocraten, die op
hun beurt worden geadviseerd door het IMF en de ECB. De ratificatie van het
gewijzigde ESM verdrag wordt er waarschijnlijk snel doorgedrukt in de Tweede Kamer,
op basis van het argument dat er geen extra bevoegdheden naar Brussel gaan.

Od11 12 01

 • Het ESM, dat in de plaats moet komen voor het
  tijdelijke EFSF, gaat al in juli 2012 van start. Dat is een jaar eerder
  dan oorspronkelijk gepland was.

Plotseling verschijnt het ESM in het nieuws. Na de
ondertekening van het ESM verdrag op 11 juli 2011 leek het alsof er nooit over
dit instituut zou zijn gesproken. Dat het ESM er eerder gaat komen dan
oorspronkelijk gepland, was al duidelijk op 1 november uit het antwoord van
Minister de Jager op een vraag uit de VVD fractie. In het eindspel om de euro
maak ik duidelijk waarom er haast wordt gemaakt met het inwerking stellen van
het ESM. Waarschijnlijk wordt het ESM op 12 juli 2012 ten doop gehouden. De bedenkers
van het euro scenario hebben tenslotte een goed smaak voor het detail.

 • Het ESM kan voor 500 miljard euro hulp bieden.

Om te beginnen. Als het ESM er eenmaal is, dan zal
snel duidelijk worden dat 500 miljard zwaar onvoldoende is. In dit verband
wordt ook de opstelling van het ECB begrijpelijk. Op 7 december werd in de
media gemeld dat het ECB de liquiditeit van de Europese commerciële banken
ongelimiteerd gaat verruimen. De commerciële banken gaan hiermee
staatsobligaties kopen van de eurolanden in nood, in de wetenschap dat
eventuele verliezen op deze investeringen worden gecompenseerd vanuit het ESM. Het
komt daarom uitstekend uit dat de kredietwaardigheid van de eurolanden worden
afgewaardeerd. De rente op de staatsleningen van de eurolanden wordt daardoor
hoger en er valt meer te verdienen op investeringen in de staatsleningen. Onder
garantie van het ESM. En wie krijgt uiteindelijk de rekening gepresenteerd? De
Europese burgers vanzelfsprekend. De ‘His Masters Voice’ media kondigen al aan
dat er in Nederland – en in de andere eurolanden- ZWAAR gaat worden bezuinigd
op de begroting. En dat gaat in eerste instantie ten koste van de
hypotheekrente aftrek en de uitkeringen.

 • Het plan dat het ESM in de vorm van een bank
  gegoten zou worden, is van tafel. Dit plan werd eerder bedacht, zodat de
  ECB zou kunnen optreden als financier van het ESM. De ECB mag namelijk
  alleen maar geld uitlenen aan banken. Duitsland was een fel tegenstander
  van dit plan. Wel zal de ECB de twee noodfondsen gaan beheren.

Duitsland haalt hiermee een punt binnen om de
achterban rustig te houden. In artikel 27 lid 9 wordt gesteld dat het ESM geen
bankvergunning nodig heeft om als zodanig te kunnen fungeren. Bovendien
vervullen de commerciële banken graag de rol die Duitsland het ESM wil
ontzeggen, zoals uit mijn commentaar op de omvang van de hulp die het ESM kan
bieden blijkt.

De Shock Doctrine, waarover Naomi Klein zo indringend
heeft geschreven in het gelijknamige boek en dat als documentaire is verfilmd,
blijkt zijn werk te doen. De voorafgaande beschietingen op Griekenland en Italië,
gevolgd door de opgeklopte angst over de toekomst van de euro hebben hun werk
gedaan. Het ESM wordt er in de Europese top van 8 tot 11 december 2011 doorheen
geloodst als het enige passende antwoord op de eurocrisis. Het gewijzigde ESM verdrag zal snel worden
geratificeerd door de parlementen van de eurolanden. Wie weet op de dag voor
het kerstreces. Want ook dat zou getuigen van goede smaak. De Federal Reserve
werd er immers ook doorheen gedrukt op kerstavond 1913.

(c) Ad Broere

p.s. Wat zou Geithner, Minister van Financiën van de
V.S. vandaag – 9 december 2011- bespreken met Monti, premier van Italië? Beide heren zijn lid van de Trilaterale Commissie.

Hebt u hem gezien?, meneer Wellink bij Pauw en Witteman in zijn
gebruikelijke doceerstijl alsof hij een klas domme kinderen toespreekt:
‘Tja, als de euro het niet haalt, dan komen we met z’n allen in een
diepe economische depressie terecht.’ U ben gewaarschuwd! Shock and Awe.
Ja meneer Wellink, we zullen er alles aan doen om de euro te handhaven,
zelfs al kost het ons onze banen en ons inkomen. Waarom moeten we het speeltje van de elite – de euro-  redden terwijl er een andere, voor ons veel betere, mogelijkheid is?

“Het EMU-project is bovenal een project van de eurocratische elites in
de landen van de lidstaten: los van het volk, politiek weinig
geprononceerd en bepaald door technocratische criteria.

Niets en niemand controleert de eurocratische elites, zij gaan hun gang alsof Europa hun persoonlijke eigendom is.”

Pim Fortuyn, 1997.

Deze documentaire van de WDR geeft een goed inzicht in hoe de financiële elite zijn invloed in de EU doet gelden

http://bit.ly/v3746Q

WRD show on
the influence financial lobbyists have on the EU institutions.

They influence co-draft Commission’s legislative proposals by sitting on expert
groups. They write a big number of the amendments that are tabled by MEPs on
those proposals. Financial lobbyists sit in EU summits and present proposals
that get adopted in the one or the other degree by EU leaders