Apothekersketen in Amerikaanse handen

De apothekersketen Mediq is overgenomen door Advent International Corp..  Advent is een Amerikaans investeringsfonds, opgericht in 1984 door Peter A. Brooke, die in 1996 aftrad als directeur. Aandeelhouders in het bedrijf zijn Amerikaanse pensioenfondsen, banken, collega fondsen, vermogende particulieren en ook sovereign wealth funds, die eigendom kunnen zijn van de Amerikaanse overheid of van de centrale bank de Fed, die overigens niet in overheidshanden is. De deal heeft al een tijd ‘gesudderd’, zo blijkt uit een post op het IEX Forum in maart 2012. Het zal waarschijnlijk nu zijn rond gekomen, omdat er door de nieuwe kwantitatieve verruiming (QE3) door de Fed  weer massa’s goedkope dollars beschikbaar zijn, waarmee investeringsmaatschappijen de wereld afstruinen op zoek naar mooie investeringen. Hieronder staat de eerdergenoemde post op het IEX Forum en de mededeling van 24 september 2012 over de overname. Het gunt een bescheiden blik in de keuken van de financiële wereld. Het is humoristisch, dat als commentaar op de overname werd gegeven dat aandeelhouders voor de korte termijn gaan en dat daarom Mediq van de beurs wordt gehaald. Dat eerste is in het algemeen waar, het tweede aannemelijk van niet, want ook Advent gaat voor het rendement. Men zou overigens verwachten dat de handel in Mediq aandelen onmiddellijk na de mededeling op 24 september 08:17 zou zijn stopgezet, maar dat is niet het geval. Op 24 september 11:35 is de koers gestegen van 8,65 euro  naar 12,875 euro na een levendige handel in dit aandeel. Om nog even een voordeeltje mee te pikken, wie het eerst komt, het eerst maalt. Leuk toch, dat beleggen.

17
mrt 2012 om 09:09 post op IEX Forum

Terwijl de omzetten zich, zo op het eerste
oog, de laatste maanden ca. verdrievoudigen, blijft de koers tegen de
12,50 aangeplakt; zi³nder dat er via de AFM een melding komt van toe- of afname
van een substantiële deelneming. www.euronext.com/trader/advancedmarke… Het lijkt wel alsof een of meerdere partijen – dan denk ik met
name aan private equity – er baat bij hebben dat de koers niet verder oploopt. Dat roept bij mij de vraag op – even los van het feit dat ze m.i.
sowieso méér waard zijn dan 12,50 – of de som der delen van Mediq niet méér
waard is dan Mediq als geheel. In hun persbericht, zie pagina’s 5 – 8, wordt de boel “in
ieder geval” al netjes opgesplitst: www.mediq.com/~/media/Files/Persberic…

Het zou me niet verbazen wanneer Mediq van de beurs
zou worden gehaald.

Maandag 24 september 2012 08:17 AMSTERDAM (Dow Jones)–Advent International
Corp.(AVT.XX) heeft een openbaar bod uitgebracht op Mediq nv (MEDIQ.AE) wat wordt
ondersteund door de Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen en waarmee de
leverancier en distributeur van medicijnen en medische middelen wordt
gewaardeerd op EUR775 miljoen.

Beide bedrijven melden maandag voorbeurs dat Advent EUR13,25 per gewoon aandeel
Mediq biedt, wat een premie vertegenwoordigt van 53% ten opzichte van de
slotkoers van het aandeel op 21 september.

De aandeelhouders Templeton Investment Counsel en Silchester International
Investors, samen goed voor 20,2% van het uitstaande aandelenkapitaal van Mediq,
hebben al toegezegd het overnamevoorstel onherroepelijk te steunen en te
accepteren.

De concerns melden verder dat de bestaande arbeidsvoorwaarden, inclusief
pensioenrechten, zullen worden gerespecteerd en dat de medezeggenschapsstructuur
blijft behouden. Ook zullen er geen arbeidsplaatsen verloren gaan als direct
gevolg van het bod.

Het aandeel is vrijdag gesloten op EUR 8,65.

informatie

Advent International Corp. werd in 1984 opgericht door
Peter A. Brooke. Op de website van dit investeringsbedrijf staat te lezen dat
de aandeelhouders in het fonds voor een belangrijk deel uit pensioenfondsen
bestaan en dat ook vermogende particulieren en sovereign wealth funds (van de
Fed?) deelnemen.

In februari 2012 kochten Advent International en
Goldman Sachs Capital Partners TransUnion,  een van de drie grootste consumenten kredietinformatie
bedrijven voor $ 3 miljard. Zeg me wie je vrienden zijn en ik zal zeggen wie jij bent.

wat gebeurt er nu eigenlijk?

Begrijpt u het spel dat wordt gespeeld? De Fed brengt een overvloed aan dollars in circulatie. Amerikaanse investeringsfondsen kunnen dollars lenen tegen een lage rente en daarmee aankopen van bedrijven over de hele wereld financieren. Door de enorme hoeveelheid dollars is deze munt sterk in waarde verminderd. Maar zolang de dollar wereldwijd nog wordt vertrouwd is het nog steeds het instrument voor de Amerikanen om de economische positie wereldwijd te bestendigen. Want met in principe waardeloos geld worden voor de Amerikaanse lange termijnbelegger (pensioenfondsen, particulieren) bedrijven met potentie opgekocht. Dit als gevolg van de hardnekkige misvatting dat alles om geld draait en niet, zoals bij de apothekersketen, om de mensen die ervoor zorgen dat de klanten van de Mediq apotheken goed en deskundig worden behandeld. Nee, voor investeringsfondsen zijn mensen niet meer dan een kostenpost, waarin je moet snijden.

Od10 06 12