Alsnog een publiek debat over het ESM?

Bijgewerkt op 21 februari 2012       De behandeling van de ratificatie van het ESM verdrag in de Tweede Kamer zou op 1 maart op de agenda worden gezet. Dit blijkt nog niet uit de agenda van de Tweede Kamer, maar het zou een dezer dagen kunnen worden ingelast als spoedeisend agendapunt. Inmiddels blijkt, dat er na maanden van stilzwijgen en het hoegenaamd ontbreken van publiek debat in Nederland en de andere eurolanden, nu toch bezwaren tegen het ESM beginnen te komen uit onverwachte hoek. De rekenkamers van meerdere eurolanden hebben opgemerkt, dat de besteding van het belastinggeld dat aan het ESM wordt overgeboekt, niet controleerbaar is. Hopelijk is dit – beter laat dan nooit – het begin van een publiek debat in de eurolanden over het ESM. De petitie aan de leden van de Tweede Kamer om het ESM verdrag niet te ratificeren kan nog worden ondertekend. Laat u de kans niet ontnemen om uw stem te laten horen. Deel dit bericht zoveel mogelijk!

Voortouwcommissie: vaste commissie
voor Financiën

Document: Besluitenlijst
van de procedurevergadering van woensdag 15 februari

2012

 

29. Agendapunt: Verzoek tot
aanbieding petitie tegen ratificatie van ESM-verdrag

Zaak: Brief derden –
A. Broere te Amsterdam – 6 februari 2012

Verzoek tot aanbieding petitie
tegen ratificatie van ESM-verdrag – 2012Z02371

Besluit: Verzoek om een
petitie aan te mogen aanbieden honoreren; petitieaanbieding

plannen op een datum die ligt na
de indiening van het ratificatievoorstel.

Volgcommissie(s): EU

Omdat er hoegenaamd geen publiek debat is geweest en wij als burgers van de eurolanden ons niet hebben kunnen uitspreken over een instituut dat ons allen betreft (en treft!), vanwege de grote sommen aan geld die naar het ESM moeten worden overgeboekt, ligt er een enorme verantwoordelijkheid bij de leden van de Tweede Kamer om zich goed op de hoogte te stellen van de tekst van het ESM verdrag en de implicaties ervan zorgvuldig in overweging te nemen.

Hieronder staan de mailadressen van de Tweede Kamerleden. U kunt ook – en dit is waarschijnlijk doeltreffender- de collectieve brief aan de Kamer ondertekenen die door Rudo de Ruijter (Courtfool) werd opgesteld.

Op basis van voortschrijdend inzicht werd het ESM verdrag gewijzigd en
opnieuw getekend door vertegenwoordigers van de zeventien Eurolanden op 2
februari 2012. Dit verdrag wordt op korte termijn aangeboden aan de
Tweede Kamer ter ratificatie. De belangrijkste bezwaren tegen het ESM
betreffen het ondemocratische karakter van het instituut, de prominente
rol die ECB en IMF hierin gaan spelen en voor Nederland de volstrekt
marginale positie in het ESM. Door 5,7% van de stemrechten te hebben, speelt
Nederland geen enkele rol van betekenis, want vrijwel alle belangrijke
besluiten kunnen met 80% van de stemmen worden genomen. Er is geen sprake van een vetorecht voor
het Nederlandse parlement, want Nederland kan vrijwel geen enkele beslissing
zelfstandig tegenhouden, zelfs versnelling van de afdracht aan het ESM!

‘Towards a stronger European economic governance’ stelt de Europese
Commissie. Binnen het kader van een goed functionerende democratie en
uitgevoerd door democratische instituten zou hiervoor wat te zeggen
zijn. Maar daarvan is weinig te merken in de EU. Alleen al het ontbreken van een
publiek debat in de eurolanden over de komst van een instituut dat zich
rechtstreeks gaat bemoeien met begrotingen, belastingen en bezuinigingen
van de eurolanden en dus alle burgers van deze landen treft, bewijst
dat.

 Od12 02 14

m.agema@tweedekamer.nl;
n.albayrak@tweedekamer.nl; c.aptroot@tweedekamer.nl;
k.arib@tweedekamer.nl; m.azmani@tweedekamer.nl;
f.bashir@tweedekamer.nl; w.vanbeek@tweedekamer.nl;
h.beertema@tweedekamer.nl; j.vbemmel@tweedekamer.nl;
m.berndsen@tweedekamer.nl; i.besselaar@tweedekamer.nl;
j.biskop@tweedekamer.nl; e.blanksma@tweedekamer.nl;
s.blok@tweedekamer.nl; b.vbochove@tweedekamer.nl;
b.dboer@tweedekamer.nl; hvbommel@sp.nl; h.vbommel@tweedekamer.nl;
l.bontes@tweedekamer.nl; m.bosma@tweedekamer.nl;
a.bosman@tweedekamer.nl; l.bouwmeester@tweedekamer.nl;
b.braakhuis@tweedekamer.nl; h.brinkman@tweedekamer.nl;
hantenbroeke@tweedekamer.nl; h.bruins-slot@tweedekamer.nl;
brigitte.vdburg@tweedekamer.nl; i.dcaluwe@tweedekamer.nl;
m.celik@tweedekamer.nl; j.cohen@tweedekamer.nl; C.Coruz@tweedekamer.nl;
m.vdam@tweedekamer.nl; t.vdekken@tweedekamer.nl;
i.dezentjehamming@tweedekamer.nl; t.dibi@tweedekamer.nl;
t.vdijck@tweedekamer.nl; jasper.vdijk@tweedekamer.nl; jvdijk@sp.nl;
e.dijkgraaf@tweedekamer.nl; k.dijkhoff@tweedekamer.nl;
s.dijksma@tweedekamer.nl; p.dijkstra@tweedekamer.nl;
j.dijsselbloem@tweedekamer.nl; s.dikkers@tweedekamer.nl;
w.dille@tweedekamer.nl; j.driessen@tweedekamer.nl;
a.eijsink@tweedekamer.nl; a.elfassed@tweedekamer.nl;
t.elias@tweedekamer.nl; m.vhasselt@tweedekamer.nl;
a.elissen@tweedekamer.nl; k.ferrier@tweedekamer.nl;
s.fritsma@tweedekamer.nl; w.vgent@tweedekamer.nl;
k.gerbrands@tweedekamer.nl; h.vgerven@tweedekamer.nl;
s.gesthuizen@tweedekamer.nl; r.grashoff@tweedekamer.nl;
d.graus@tweedekamer.nl; e.groot@tweedekamer.nl;
w.hachchi@tweedekamer.nl; s.buma@tweedekamer.nl; b.vham@tweedekamer.nl;
m.hamer@tweedekamer.nl; m.harbers@tweedekamer.nl;
m.haverkamp@tweedekamer.nl; p.heijnen@tweedekamer.nl;
l.helder@tweedekamer.nl; j.hennis-plasschaert@tweedekamer.nl;
m.hernandez@tweedekamer.nl; e.vhijum@tweedekamer.nl;
m.hilkens@tweedekamer.nl; j.houwers@tweedekamer.nl;
m.huizing@tweedekamer.nl; e.irrgang@tweedekamer.nl;
l.jacobi@tweedekamer.nl; t.jadnanansing@tweedekamer.nl;
p.jansen@tweedekamer.nl; leon.djong@tweedekamer.nl;
S.karabulut@tweedekamer.nl; skarabulut@sp.nl; j.klaver@tweedekamer.nl;
j.vklaveren@tweedekamer.nl; j.klijnsma@tweedekamer.nl;
r.knops@tweedekamer.nl; n.kooiman@tweedekamer.nl;
w.koolmees@tweedekamer.nl; g.Koopmans@tweedekamer.nl;
a.koppejan@tweedekamer.nl; w.kortenoeven@tweedekamer.nl;
f.koserkaya@tweedekamer.nl; a.kuiken@tweedekamer.nl;
r.leegte@tweedekamer.nl; r.leijten@tweedekamer.nl;
b.dliefde@tweedekamer.nl; h.lodders@tweedekamer.nl;
e.lucassen@tweedekamer.nl; a.lucas-smeerdijk@tweedekamer.nl;
a.marcouch@tweedekamer.nl; a.vmiltenburg@tweedekamer.nl;
j.monasch@tweedekamer.nl; r.dmos@tweedekamer.nl;
a.mulder@tweedekamer.nl; h.nepperus@tweedekamer.nl;
c.vnieuwenhuizen@tweedekamer.nl; pieter.omtzigt@tweedekamer.nl;
h.ormel@tweedekamer.nl; c.ortega@tweedekamer.nl;
e.ouwehand@tweedekamer.nl; a.pechtold@tweedekamer.nl;
m.peters@tweedekamer.nl; r.plasterk@tweedekamer.nl;
r.vraak@tweedekamer.nl; j.recourt@tweedekamer.nl;
e.roemer@tweedekamer.nl; r.deroon@tweedekamer.nl;
s.derouwe@tweedekamer.nl; d.samsom@tweedekamer.nl;
j.sap@tweedekamer.nl; afke.schaart@tweedekamer.nl;
c.schouten@tweedekamer.nl; g.schouw@tweedekamer.nl;
a.slob@tweedekamer.nl; p.smeets@tweedekamer.nl;
m.Smilde@tweedekamer.nl; m.smits@tweedekamer.nl;
j.snijder@tweedekamer.nl; h.spekman@tweedekamer.nl;
c.vdstaaij@tweedekamer.nl; m.sterk@tweedekamer.nl;
a.vdsteur@tweedekamer.nl; secretariaat.vdsteur@tweedekamer.nl;
k.straus@tweedekamer.nl; j.taverne@tweedekamer.nl;
m.thieme@tweedekamer.nl; f.timmermans@tweedekamer.nl;
l.vtongeren@tweedekamer.nl; sabine.uitslag@tweedekamer.nl;
p.ulenbelt@tweedekamer.nl; e.vdveen@tweedekamer.nl;
s.vveldhoven@tweedekamer.nl; t.venrooy-vanark@tweedekamer.nl;
g.verburg@tweedekamer.nl; k.verhoeven@tweedekamer.nl;
r.vermeij@tweedekamer.nl; r.vvliet@tweedekamer.nl;
j.voordewind@tweedekamer.nl; l.voortman@tweedekamer.nl;
m.vdwerf@tweedekamer.nl; e.wiegman@tweedekamer.nl;
g.wilders@tweedekamer.nl; j.dewit@tweedekamer.nl; jdewit@sp.nl;
a.wolbert@tweedekamer.nl; e.ziengs@tweedekamer.nl;
voorzitter@tweedekamer.nl; secretariaat@d66.nl;
vvdvoorlichting@tweedekamer.nl; info@vvd.nl;
pvda_voorlichting@tweedekamer.nl; info@pvda.nl; pvv@tweedekamer.nl;
webmaster@pvv.nl; info@pvv.nl; cda.publieksvoorlichting@tweedekamer.nl;
kamer@sp.nl; info@sp.nl; sp@sp.nl; GroenLinks@tweedekamer.nl;
D66@tweedekamer.nl; info@d66.nl; christenunie@tweedekamer.nl;
sgp@tweedekamer.nl; fractie@partijvoordedieren.nl;
info@partijvoordedieren.nl; info@tweedekamer.nl;
contact@tweedekamer.nl;