20 maart, workshop geldschepping

De eerste workshop in de serie van vier over het thema ‘naar een menswaardige economie’, die door Guido Jonkers en Ad Broere worden georganiseerd was een succes. De bedoeling van de bijeenkomst werd belicht door het vertonen van een deel van de Tegenlicht documentaire ‘Power tot the People’. Samenwerken voor de eigen energievoorziening draagt niet alleen bij aan verlaging van de kosten, maar ook aan meer sociale cohesie. Het plezier dat aan die samenwerking wordt ontleend kwam duidelijk in de documentaire tot uiting.

Het gaat bij de workshops om de verandering van onderen op. Om een einde te maken aan het gevoel van machteloosheid. En om zoals Lynne McTaggart heeft gezegd: ‘De mens is geen competitief wezen, wat wetenschappers hier ook over mogen beweren. Heelheid en verbinding, daar gaat het om. Weg met het cynisme, weg met de concurrentie.’

In de inleiding haalde Ad Broere aan wat hij als menselijke economie omschreef in het in 2009 gepubliceerde boek ‘Een Menselijke Economie’.

‘Wat is menselijke economie? Het is een economie waarin ruimte wordt gegeven aan de mens om zichzelf vrij te maken van conditioneringen in denken en handelen.

Het is menselijk, omdat niet systemen en structuren, maar de mens zelf centraal komt te staan, los van afhankelijkheid en hiërarchie. De individuele mens gaat in een menselijke economie denken en handelen vanuit zelfautoriteit en werkt op basis van vrijheid en gelijkheid samen met anderen.

De angst om afgerekend te worden op fouten verdwijnt, want falen is inherent aan menselijkheid. Er is wel de voortdurende bereidheid en inzet om samen oplossingen te bedenken voor iets wat niet werkt.

Een menselijke economie biedt geen pasklare oplossingen. Het is ook geen nieuw systeem dat over ons wordt uitgerold.
De huidige financieel-economische werkelijkheid is dermate omvangrijk, complex en ondoorzichtig geworden, dat vrijwel niemand het meer kan bevatten. In een menselijke economie komt hieraan een einde, omdat de menselijke maat geldt. Dit wil zeggen, dat hierin geen structuur, organisatie en systeem meer worden gecreëerd, die het menselijke bevattingsvermogen te boven gaan.

Een menselijke economie zal zeker niet alle problemen die er zijn zonder slag of stoot oplossen. Het zal in ieder geval wel de machteloosheid opheffen, die door veel mensen in de huidige tijd ervaren wordt als het gaat over geld en economie. Het brengt immers het vermogen om de vele problemen op te lossen bij de mens zelf.’

De tijd lijkt nu rijp te zijn om te realiseren wat Ad zeven jaar geleden al voor ogen had.

Over de angst om afgerekend te worden op het maken van fouten gesproken. Rob Brekel vertelde op een onbevangen manier over zijn onderzoek naar de mogelijkheid om op een wel zeer milieuvriendelijke en vrijwel kosteloze manier energie op te wekken en bruikbaar te maken voor huishoudens en bedrijven. Rob kon geen werkend prototype laten zien omdat hem de middelen daarvoor ontbreken. De integere en idealistische basis waarop hij zijn plannen uit de doeken deed riep in elk geval sympathie en de bereidheid om hem te steunen bij een deel van de aanwezigen op. We spraken met elkaar af dat de geïnteresseerden via Wanttoknow.nl op de hoogte worden gehouden door Rob Brekel. Als je Rob op de een of andere manier directe steun wilt geven –juridisch, technisch, organisatorisch, marketing, financieel- dan kan dat ook via Wanttoknow.nl. Het zou geweldig zijn als we er met elkaar voor gaan zorgen dat het energieproject een daverend succes wordt en dat we massaal met een glimlach ‘off the grid’ kunnen gaan. ‘Weg met het cynisme, weg met de concurrentie!’

Schuld Geketend

Op 20 maart is de volgende workshop. Je kunt je hier aanmelden. Het onderwerp is dan geldschepping. Het onderwerp geldschepping is door het Burgerinitiatief Ons Geld op de kaart gezet. Voor het eerst zal in de Tweede Kamer de inrichting van het geldsysteem worden bediscussieerd. Hierbij is geldschepping een belangrijk onderwerp. Private, commerciële banken zoals de Rabobank en de ING scheppen 95% van het geld dat in omloop is, digitaal, uit het niets en door schuld. De uitwerking hiervan op economie en samenleving is na het uitbreken van de crisis op een pijnlijke manier gebleken. De initiatiefnemers en de sympathisanten achter het Burgerinitiatief Ons Geld willen een einde maken aan geldschepping door private, commerciële banken door het te verplaatsen naar een publiek instituut. Een van de sympathisanten is Klaas van Egmond, hoogleraar en kroonlid van de SER. In het rondetafelgesprek op 14 oktober 2015, georganiseerd door de Commissie voor Financiën van de Tweede Kamer, deed Van Egmond duidelijke uitspraken over zijn visie op het geldscheppingsvraagstuk. Klaas van Egmond geeft op 20 maart een inleiding over het onderwerp geldschepping en zal hiermee ongetwijfeld voeding geven voor een levendige discussie over dit veelzijdige onderwerp. Er is ruimte voor gesprek over vraagstukken zoals ‘is het gewenst dat de geldschepping wordt gecentraliseerd’, ‘als de geldschepping centraal is, wie gaat (gaan) het dan distribueren?’, ‘zijn rentevrije (hypotheek)leningen haalbaar als de geldschepping publiek wordt gemaakt?’, ‘zou de SNS Bank tot Staatsbank kunnen/moeten worden gemaakt?’

We verwelkomen op 20 maart  2016 maximaal 75 deelnemers, het adres is Doelenzaal Bibliotheek – Gasthuisstraat 32 – 2011 XP Haarlem,

aanvang 13:30 tot 17:00.