Roversbende

In dit fragment uit Geld komt uit het niets laat ik
de feiten voor zichzelf spreken. Het is een duidelijk voorbeeld van hoe
het netwerk van roversbaronnen over de hele wereld natuurlijke
rijkdommen steelt en dat op een onmenselijke manier doet. Men deinst er
niet voor terug om zwaar criminele praktijken toe te passen en de aarde
te vernielen met als uitsluitende doelen: materiele rijkdom en
-onbegrensde- macht. En dat vaak onder het mom van filantropie.

Op 16 december 2012 stond in een artikel op Zerohedge:

  • De Grote Depressie werd
    veroorzaakt door opzettelijk  frauduleus handelen, evenals dat bij de
    huidige financiële crisis het geval was. De economie zal nooit kunnen
    herstellen als deze criminaliteit niet wordt aangepakt.
  • Het bedrijfsmodel op basis waarvan grote banken opereren is gebaseerd op criminaliteit en fraude

Dit is niet alleen van toepassing op banken, ook multinationale ondernemingen maken zich hieraan schuldig:

 

Barrick Gold Corporation

Barrick Gold Plc is op dit moment de grootste onderneming in de
winning van en handel in goud. Deze onderneming werd in 1983 opgericht
in Toronto, Canada. De meerderheid van de aandelen was bij de oprichting
in handen van een investeringsgroep, geleid door de Saoedische
wapenhandelaar Khashoggi. Tot de aandeelhouders behoorde ook Sheik Kamal
Adham, chef van de Saoedische geheime dienst. William Engdahl noemde
Adham eerder in verband met George Soros. Begin 1985 leende Khashoggi $
21 miljoen met zijn Barrick aandelen als onderpand. Hiermee werd een
wapenleverantie aan Iran gefinancierd tegen de levering van drugs door
het Iran van Khomeini. Bij deze gecompliceerde transactie waren de CIA
onder George Bush sr. en de Nicaraguaanse contra’s onder kolonel Oliver
North betrokken. Het geld dat met de transactie werd verdiend, werd
witgewassen door de eerder genoemde BCCI Bank,die daardoor in opspraak
kwam.

21 Nov Goud

Op 25 november 1986 werd het Iran en Contra schandaal met elkaar
in verband gebracht door Edwin Meese. Meese was destijds Attorney
General van de VS De volgende dag kondigde CEO Munk een ingelaste
aandeelhoudersvergadering aan, om besluiten te nemen over een dringend
reorganisatie plan. Dit plan had tot gevolg dat de leiding van de
onderneming geheel in handen kwam van Peter Munk. Khashoggi bleef echter
op de achtergrond zijn invloed uitoefenen op Barrick, totdat de wapens
voor drugs zaak in onderzoek kwam bij het Amerikaanse Congres en de
sporen in de richting van George Bush sr. moesten worden gewist. Het
gevolg hiervan was, dat de Khashoggi groep officieel zijn aandelen in
Barrick van de hand moest doen.

De belangstelling van het Amerikaanse
Congres voor de wapens-voordrugs zaak, nam niet weg dat Barrick in 1987
een stuk grond voor $ 63 miljoen mocht kopen. In deze grond zat een
bewezen goudreserve ter waarde van $ 10 miljard aan goud, eigendom van
de Amerikaanse overheid. Nadat George Bush sr. in 1988 president van de
VS werd, kwam er al snel een officiële verklaring rond dat Barrick Gold
Corp. met de goudwinning kon starten. Hierdoor klom Barrick Gold in één
klap op van onbelangrijk naar de positie van wereldmacht.

In 1995
werd door Barrick Gold een internationale adviesraad gevormd, waarin de
ex presidenten George Bush sr. en Mulroney, Canada’s ex-premier, een
plaats kregen. Beiden hadden al een mooie staat van dienst opgebouwd met
betrekking tot het behartigen van de Barrick belangen. De adviesraad
droeg ertoe bij, dat over de hele wereld deuren naar regeringsleiders
werden geopend en dat de monden van de journalisten gesloten bleven, als
er zich een schandaal voordeed zoals in Papua Nieuw Guinea, waar mensen
werden bedreigd en hun huizen werden verbrand, in Tanzania, waar
lekkend giftig afval van cyaan, gebruikt bij de goudwinning in het
grondwater terecht kwam. Het lekkende cyaanwater eiste de levens van
vele mensen. En zo zijn er meer voorbeelden van milieubederf en misdaden
tegen de mensen begaan. Voor het Noorse pensioenfonds was het in elk
geval aanleiding om uit ethische overwegingen de aandelen in Barrick met
een waarde van $ 263 miljoen van de hand te doen.

Dollar Biljet

In het jaarverslag van Barrick Gold Corp. wordt de nadruk gelegd
op het duurzame karakter van de onderneming. Er is een Corporate Social
Responsiblility adviesraad ingesteld, waarin onder andere Robert Fowler,
adviseur van drie Canadese regeringsleiders, zitting heeft genomen.
Vier achtereenvolgende jaren stond Barrick bovenaan in de Corporate
Social Responsibility index van de Down Jones (VS). Achterin het
jaarverslag wordt gewag gemaakt van rechtszaken, onder andere in Peru.
Barrick neemt ongeveer twaalf procent van de wereld goudproductie voor
zijn rekening en is actief in Australië, Nieuw Guinea, Afrika en Noord- en Zuid-Amerika.

In de Raad van onafhankelijke commissarissen zit een telg uit de
jongere Rothschild generatie, Nathaniel Phillip Victor James Rothschild
(40). Nathaniel Rothschild was mede directeur van Bumi Plc. en is nu
commissaris bij dit bedrijf, een natuurlijke hulpbronnen en
mijnorganisatie. Ook is hij directeur van Genel Energy plc, een olie
bedrijf en directeur van JNR Limited, een investeringsadvies
onderneming. De heer Rothschild is lid van het Belfer Center’s
International Council aan de John F. Kennedy School of Government
verbonden aan Harvard University. Peter Munk, sinds 1986 CEO van
Barrick, werd in 1927 geboren in Hongarije, als zoon van welgestelde
Joodse ouders. Toen de nazi’s Hongarije in 1944 binnenvielen, was de
toen zeventien jarige Peter één van de 1684 Joodse mensen, die door
rechtstreekse onderhandeling tussen de Zionistische organisatie Aid and
Rescue Committee en Adolf Eichmann een vrijgeleide kregen naar
Zwitserland tegen inlevering van hun bezittingen aan de nazi’s.

In 1948 emigreerde Munk, toen eenentwintig, naar Toronto, Canada,
waar hij een opleiding voor elektrotechnisch ingenieur volgde. Hij
behaalde zijn graad in 1952. De aanloop van zijn carriére was niet
altijd even gelukkig. Een onderneming in audio apparatuur waarvan hij
eigenaar was, samen met partner David Gilmour, flopte. In 1967
verkochten Munk en Gilmour 29.000 aandelen, vlak voor het uitkomen van
het jaarverslag, Uit dit jaarverslag werd een financieel debacle
duidelijk. De onderneming was zwaar gesubsidieerd door de Canadese
provincie Nova Scotia.

Munk onderhoudt goede contacten met hoge
Britse kringen, waaronder het Engelse koningshuis en is lid van de
eerdergenoemde Club of Isles. Deze contacten zijn ontstaan in de jaren
zeventig, toen Munk heeft gewerkt voor het Britse Peninsular and Orient
(Lord Inchcape). Ook de zakelijke relatie met Adnan Khashoggi stamt uit
die periode. Ondanks zijn hoge leeftijd is Munk nog steeds actief als
CEO van Barrick. Hij staat bekend als filantroop, door zijn donaties aan
verschillende goede doelen, waaronder het Wildlife Fund van Prins
Philip.

bronnen: eir investigations, peter munk: the making of a modern tycoon, by donald

rumbal, annual report 2011 barrick gold corp.