een andere en vernieuwende visie op mens, geld en waarde

Online Workshop ‘Naar een parallelle economie’

Van de vijf workshops die zijn georganiseerd, wordt op 16 april de vierde gehouden en op 19 mei de vijfde. Het was de bedoeling om het daarbij te laten en over te gaan op vervolgworkshops. De reacties van deelnemers waren echter dermate positief en de belangstelling onveranderd groot, dat in overleg met Hans Rietveld Events is besloten om op 8 juni nog een zesde workshop te organiseren. Via deze link kan hiervoor worden ingeschreven.

De ‘great reset’ is de kroon (corona) die de globalisten op hun werk willen zetten. Het World Economic Forum is duidelijk over de plannen van ‘Mr. Global’ om de wereldeconomie drastisch te hervormen. ‘Build back better’ is een kreet, die steeds vaker wordt gehoord uit de mond van politiek leiders, waaronder ook uit die van Rutte.

Ook Ad Broere pleit voor ‘build back better’, maar dan anders dan op de wijze waarop Mr. Global het voorstaat. De basis is voor hem ‘Small is Beautiful’, herstel van de kleinschaligheid en versterking van het regionale midden- en kleinbedrijf. Daardoor komt er weer plaats voor de menselijke maat. Dit in contrast tot de gedigitaliseerde en ontmenselijkte wereld die Mr. Global voorstaat.