een andere en vernieuwende visie op mens, geld en waarde

Online workshop 2 februari 2023

Het is zo vanzelfsprekend dat er voor elke economische handeling die we doen geld nodig is, dat vrijwel niemand dit abnormaal noemt. Het is ook algemeen aanvaard dat geld met geld wordt verdiend. Hoe meer geld je hebt, hoe beter je in staat bent om geld voor je te laten werken. Sterker, de Belastingdienst helpt jou ermee met speciale regelingen, waardoor je relatief weinig betaalt.


Het is daardoor niet verbazingwekkend dat rijkdom zich boven een bepaalde grens exponentieel vermeerdert en tot ontzagwekkende vermogens kan leiden. Geld en macht zijn met elkaar vervlochten. Hoe groter het geldbezit, hoe meer macht en invloed.
We hebben vooral in de afgelopen jaren gemerkt wat het uitoefenen van die macht tot gevolg heeft. Het gaat in een richting van relatief weinigen die greep hebben op de wereldeconomie, via een beperkt aantal multinationale ondernemingen. Overal zie je dat zelfstandige kleinere bedrijven, mkb’ers, zzp’ers, boeren et cetera in moeilijkheden komen, het gevecht om voortbestaan opgeven, of failliet gaan. Dit heeft verstrekkende gevolgen voor de economie zoals we die tot dusver hebben gekend. Het toneel wordt geschikt gemaakt voor een andere economie, waarin werk een schaars goed wordt en heel veel mensen afhankelijk van een basisinkomen onder voorwaarden.

Als je mijn artikel hierboven hebt gelezen, dan is het duidelijk dat de geschetste ontwikkeling onderdeel uit maakt van het spel dat op het wereldtoneel wordt gespeeld. Voor onze materiele behoeftes lijken we niet te ontkomen aan de digitale, centraal geleide economie die men voor ons in petto heeft.
Toch kan het anders! Compleet anders. Maar daarvoor moet er wel de omkering in onszelf worden gemaakt waar ik hierboven over schrijf. We gaan dan automatisch anders denken over geld en over waarde. Om te veranderen moeten we wel bereid zijn om zelf verantwoordelijkheid te nemen en om de toenemende druk van bovenaf te weerstaan. Ook moeten we echt gaan samenwerken, vanuit een gemeenschappelijke doelstelling. Het is dan mogelijk om ons los te maken van de euro geldwereld en om een economie van onderen op tot ontwikkeling te brengen. Hierover gaat mijn online workshop op 2 februari. Je hoeft er niet iets speciaals voor te kunnen, want het is voor iedereen begrijpelijk. Moed en een open mind, daar gaat het om. Je kunt je hier opgeven: