een andere en vernieuwende visie op mens, geld en waarde

Online lezing 11 mei

Op 11 mei houdt Ad Broere een online lezing, georganiseerd door Stichting Innerlijk Besef. De onderwerpen die in de lezing worden behandeld, zijn de economische situatie waarin de wereld en in het bijzonder Nederland verkeert, wat het World Economic Forum met ‘de grote reset beoogt’ en wat de rol van geld daarin is. De mogelijke oplossing krijgt ruimschoots aandacht. Deze lezing is bedoeld om u informatie en stof tot nadenken te geven en om u te inspireren tot handelen.

Meneer Brzezinski spreekt – bijna 50 jaar geleden – openlijk met minachting over ‘het volk’

Er is veel veranderd door de crisis waarin we al meer dan een jaar zitten. De economische gevolgen hiervan zijn nog niet in alle opzichten zichtbaar geworden, omdat de overheidssteun die nog tot op zekere hoogte camoufleert. In de tweede helft van 2021, als de overheidssteun zal worden ingetrokken, dan zal blijken wat de crisis teweeg heeft gebracht. Het gezicht van de Nederlandse economie zal voorgoed veranderd zijn en of dat ten goede is, valt zeer te betwijfelen.

Tegelijkertijd is er sprake van een wereldwijde hervorming van de economie. De plannen hiertoe zijn te vinden onder wat de ‘Great Reset’ wordt genoemd.

Het instituut dat deze plannen uitdraagt, is Het World Economic Forum. Zij zijn heel duidelijk over hoe de wereldeconomie drastisch wordt hervormd als het aan hen ligt. ‘Build back better’ is een uitspraak, die steeds vaker wordt gehoord uit de mond van politiek leiders, waaronder ook uit die van Rutte, Biden en Merkel.

Ook Ad Broere pleit voor ‘build back better’, maar dan anders dan op de wijze waarop het World Economic Forum het voorstaat. De basis van dit build back better is ‘Small is Beautiful’: herstel van de kleinschaligheid en versterking van het regionale midden- en kleinbedrijf. Daardoor komt er weer plaats voor de menselijke maat. Dit in contrast tot de gedigitaliseerde en ontmenselijkte wereld na de Great Reset.

Als u kiest voor menswaardigheid, vrijheid en zelfbeschikkingsrecht, dan staat u ervoor open om samen te werken aan een parallelle economie.

Deze lezing is volgeboekt.