Nieuwe workshop

In 2021 heeft Ad Broere online workshops gegeven, die bij velen in goede aarde zijn gevallen. Er zijn een groot aantal verzoeken ontvangen om een vervolg te geven op deze workshops. De gebeurtenissen in 2022 hebben aan het licht gebracht wat tot dusver verborgen werd gehouden en werd afgedaan als conspiracy. Ook heeft de huidige situatie in de wereld duidelijk gemaakt dat de workshops van grote betekenis waren voor wie het horen wil en kan. Om deze reden is er een nieuw online event op 17 november, waarin Ad Broere de achtergronden van de huidige situatie schetst en aangeeft welke mogelijkheden er nog zijn om te ontkomen aan de zich ontwikkelende digitale dictatuur.

Aanmelden? Klik op deze link.

Ad Broere is socioloog en econoom met een geheel eigen visie op economie en samenleving. Hij inspireert om door samenwerking een menswaardige samenleving tot ontwikkeling te laten komen.

Na betaling krijgt u de deelname link van 17 november van Chipta verzonden naar uw opgegeven geldig e-mailadres. Deze mail heeft u 17 november nodig om in te loggen. U kunt het beste van te voren het programma van ZOOM al op uw pc/laptop laden. Hou ook uw spam in de gaten als u mogelijk niets heeft ontvangen.

Na het event vindt geen restitutie plaats als de deelnemer om welke reden dan ook verhinderd mocht zijn. Afzegging met opgave van dringende redenen tot drie dagen voor het event.

Voor ALLE verdere informatie: rietveld.hans@gmail.com. (organisator)