een vernieuwende visie op mens, geld en waarde

Het ‘Geld Macht Controle Systeem’

Op veler verzoek 🙂 kom ik naar het hoge noorden -Uithuizen- voor een lezing op dinsdag 8 oktober 2019, aanvang 19:30 uur.
Voor meer informatie en om je op te geven, stuur een mail naar info@handjecontantje.org

De titel van de lezing is: Het Geld Macht Controle Systeem
Wat is het, hoe werkt het en (vooral) hoe komen we ervan af

Een samenvatting van waarover het zal gaan:

Evenals het gerommel in de verte een naderend onweer aankondigt, zo zijn er signalen die erop wijzen dat er een financiële crisis in de maak is. Wanneer die zal komen? Het kan snel zijn, het kan nog even op zich laten wachten. Het is echter zeker dat ‘ie zal komen. Waarom? Omdat het geldsysteem zo is gemaakt dat het periodiek instort. Meestal gevolgd door een oorlog.

Er zijn er die beweren dat dit het gevolg is van ‘natuurwetten’. Dit is onzin. Het systeem is ‘man-made’. Het is als een piramide opgebouwd en wordt van boven naar beneden bestuurd door bankiers, die hun werk uitvoeren voor en namens de weinigen die zich aan de top van de piramide hebben genesteld. Hun vermogen in geld is onvoorstelbaar groot. Zo groot, dat het op dat niveau niet meer om geld gaat, maar om de macht die daaraan wordt ontleend.

Omdat vrijwel alles in de huidige wereld draait om geld, hebben zij die aan de top van de piramide staan een onvoorstelbare macht die wordt aangewend om alles wat zich daaronder bevindt te onderwerpen en te veroordelen tot slavernij in allerlei vormen. Ze werken niet voor dat geld. Het systeem werd driehonderd jaar geleden zo geconstrueerd dat degenen die het systeem exploiteren vrijwel onbegrensd geld met geld ‘verdienen’. In werkelijkheid komt het neer op parasiteren op de werkkracht en de inzet van de massa.

De exploitanten van het systeem waren in het begin de bankiers, die het scheppen van geld uit het niets tot kunst hebben verheven. Ze verdienden pakhuizen vol geld aan de vorsten en adel uit die tijd en aan de vele oorlogen die werden gevoerd. Door hun positie van geldschieters kregen ze macht over de vorsten en adel en kwam de geldmacht tot ontwikkeling. Er werd altijd voor gezorgd dat er in de landen waarin zij actief waren een groep van aan het systeem loyale mensen ontstond, die geld en privileges kregen.

Met de opkomst van de industrie heeft deze groep de positie versterkt door te investeren in alle strategisch belangrijke bedrijfstakken. Hierdoor groeide niet alleen het geldvermogen, maar ook de machtspositie met de tijd. Wij merken weinig van hen, omdat ze stateloos zijn, hun belangen vrijwel perfect hebben gecamoufleerd en veel met stromannen werken, waardoor ze zelf op de achtergrond blijven. Het gaat hen niet om het welzijn van de mensheid. Zou dat wel het geval zijn, dan zouden ze hun geld inzetten voor een menswaardige wereld. Je zou wat zij doen kunnen samenvatten als het ‘Geld Macht Controlesysteem’ (GMC).

In mijn lezing ga ik in op de vraag hoe zo’n GMC ontstaat aan de hand van een onbewoond eiland voorbeeld waarop een aantal schipbreukelingen aanspoelen. Zij gaan aan het werk om de economie op het eiland gestalte te geven. De eilandbewoners experimenteren met verschillende geldsystemen. Ik bespreek de uitkomsten van deze systemen en de gevolgen die ze hebben voor de gemeenschap. Het gaat mij erom patronen zichtbaar te maken. Want als je de gecompliceerdheid en ondoorzichtigheid van het huidige geglobaliseerde systeem doorziet, dan herken je de patronen die zich op het eiland ontvouwen. Ik doe een indringend beroep op allen, inclusief mijzelf, om tot in onze vezels te gaan begrijpen dat ons slechts een ding te doen staat: ‘Onszelf te bevrijden van dit systeem en onze toekomst door samen te werken zelf ter hand te nemen.’

Na de pauze en nadat ik mijn verhaal heb gedaan wil ik graag in gesprek met de aanwezigen, vragen beantwoorden, initiatieven bespreken en alles wat bijdraagt aan een geslaagde avond.

Ad Broere, econoom en auteur