een andere en vernieuwende visie op mens, geld en waarde

Een bijzondere marktdag op 7 oktober

Op zaterdag 7 oktober 2023 wordt er tussen 10:00 en 16:00 een markt georganiseerd in de buurt van Emmen, waaraan kleine zelfstandigen, zelfstandige beroepsbeoefenaren, onafhankelijke  mkb ondernemers en andere belangstellenden kunnen meedoen.

De bedoeling van deze dag is om op een ontspannen en leuke manier de ideeën van Ad Broere over ‘Waardecreatie centraal, geld in de bijrol’ in praktijk te brengen. Op 7 oktober zijn er kraampjes waar de deelnemers hun producten en/of diensten kunnen aanbieden. In principe is iedereen welkom die wat te bieden heeft en die ook bereid is om bij de andere deelnemers te kijken of er iets in dat aanbod naar hun gading bij is. Het werkt het beste als de deelnemers tenminste met z’n tweeën komen, waardoor een de handen vrij heeft om de markt af te struinen en de ander de kraam bemenst.

photo of crowd of people in the market
Photo by NICE GUYS on Pexels.com

Het gaat op deze dag ook om de verbinding, want daardoor ontstaat er geleidelijk de community die nodig is om aan een economie te kunnen bouwen waarin we ons stapsgewijs losmaken van het oude geld-denken. Op 7 oktober is er sprake van een ‘eendaags community’.  Niemand zal op die dag worden geforceerd om de producten/diensten volledig op de nieuwe manier af te rekenen. Alle deelnemers zijn vrij om te betalen en te ontvangen in contante euro’s,  naast de afrekening in I Owe You’s (IOY). Het werkt zo. Iemand koopt bij een kraam groenten en andere levensmiddelen voor een waarde in euro’s van in totaal 60 euro.  De verkoper moet van dit bedrag 40 euro in contante euro’s ontvangen, om hun euro uitgaven te kunnen dekken. Voor het resterende deel van 20 euro kan de koper een IOY afgeven aan de verkoper. Die IOY is geen geld in de traditionele betekenis, maar een belofte van de koper dat hij/zij zelf iets van gelijke waarde levert binnen de community op een later moment en aan een andere deelnemer. De koper doet die belofte aan de community en niet aan de verkoper. Hoeveel waarde de IOY heeft is een kwestie van overleg tussen de koper en verkoper. Het meest voordehand ligt dat de IOY bij deze transactie een waarde van 20 heeft (niet 20 euro) gewoon 20, maar het kan ook een andere waarde zijn als koper en verkoper zich daar goed bij voelen. De verkoper heeft nu een IOY die kan worden gebruikt als zij op hun beurt iets kopen bij een andere deelnemer, bijvoorbeeld een behandeling van een aan de markt deelnemende fysiotherapeut.

Op 7 oktober gaan we dus op een nieuwe manier ‘geld’ scheppen, zonder dat daar een bank of bankrekening aan te pas komt en zonder dat daarbij internet wordt gebruikt. Dat ‘geld’ circuleert op 7 oktober één dag binnen de community. De dag zou een enorm succes zijn als aan het einde ervan niemand meer IOY’s in bezit heeft omdat alles wat werd ontvangen door verkopen, ook weer werd gebruikt door aankopen.

Om de markt succesvol te laten zijn moet minstens 80 procent van de deelnemers zelf producten en of diensten aan te bieden hebben en ook actief zijn met het aankopen van producten en/of diensten. Voor het overige kunnen er ook een aantal mensen meedoen die wel willen kopen, maar zelf op dat moment niets te bieden hebben. Misschien brengt de markt hen op ideeën… Om het niet te druk te maken denken we aan 50 kraampjes en dus aan 100 deelnemers plus 25 deelnemers die graag mee willen doen zonder zelf aanbod te hebben.

Voel je ervoor om deel te nemen aan deze dag? Stuur dan een mail naar adbroere@protonmail.com met jouw naam, de naam van je bedrijf/praktijk en een korte beschrijving van de producten en/of diensten die je te bieden hebt op die dag. We hopen op die dag een zo divers en interessant mogelijk aanbod te hebben, dus zoveel mogelijk aanbieders van verschillende producten en diensten. Vijftig kraampjes is het maximum. Wacht daarom niet te lang met je op te geven als je graag mee wil doen. De kosten van de dag worden omgeslagen over de deelnemers. Er is geen winstoogmerk bij en de kosten zullen zo laag mogelijk worden gehouden zonder dat er concessies worden gedaan aan de kwaliteit van de dag.

Initiatieven, die aansluiten op de bedoeling van deze dag en op 7 oktober informatie willen delen, krijgen hiervoor de ruimte. Wel graag aanmelden en in het kort iets vertellen over het initiatief, in het bijzonder over doel, werkwijze en wat het de deelnemers te bieden heeft.

Als de markt een eerste stap kan zijn om ons vrij te maken van het oude geld-denken, dan zijn de organisatoren erg gelukkig. We zetten ons ervoor in om een mooie, interessante en verbindende dag van te maken. Meer informatie over ‘waardecreatie eerst, geld in de bijrol’ sturen we op aanvraag op.

De organisatie,

Wouter en Kathinka Kamphuis en Ad Broere