een andere en vernieuwende visie op mens, geld en waarde

Dat doen we al…

De marktdag, die staat gepland op 7 oktober op het terrein van het biologisch-dynamische bedrijf ‘t Leeuweriksveld bij Emmen genereert tot dusver niet veel zichtbaar enthousiasme. Er zijn tien aanmeldingen. Vanzelfsprekend zijn we blij hiermee. In verhouding tot de beoogde vijftig deelnemers is het echter te weinig.

reacties

De meeste reacties gaan over de afstand, over ‘dat doen we al en wat is er nieuw aan’, adviezen om contact te maken met andere initiatieven zoals Lets-kringen en nog meer. Tot dusver heb ik de overeenkomsten en de verschillen aangegeven en de nadruk gelegd op het los komen van het geldsysteem door de omkering te maken van geld als uitgangspunt naar waardecreatie centraal. Een complete verandering in de mindset. Deze verandering kan worden ondersteund door markten te organiseren. Dit ligt ten grondslag aan de markt van 7 oktober en niets anders dan dat. Ook geen commerciële motieven. Uitsluitend dat de kosten worden verdeeld over de deelnemers om niet de organisatoren ook nog de rekening te laten betalen. Bezoekers betalen geen entree. Het enige wat zij doen is met contante euro’s of contante Florijnen in de portemonnee kijken of er iets naar hun gading is. Wie het heeft gemist in dit artikel en in dit wordt meer informatie gegeven over de marktdag.

copyright Frodo Kuipers

deadline

Er komt een moment waarop het besluit moet worden genomen om de markt te laten doorgaan of niet. Wij geven het nog twee weken de tijd om dat besluit te nemen. Concreet, als er op 9 september niet minimaal 35 deelnemers zich hebben aangemeld dan stoppen we met de organisatie. Dit is geen dreigement, het is een onvermijdelijke conclusie dat dit initiatief te weinig leeft om er nog meer energie in te steken. Vanzelfsprekend hopen we erop dat de gewenste aanmeldingen gaan komen. Als dat niet het geval zou zijn dan laten we het initiatief gewoon los. Uiteindelijk doen we het voor en in het belang van allen die zich willen inzetten voor een vrije en menswaardige samenleving.

Ad Broere