De Komende Transhumane Mens

Begin februari 2020, niet toevallig vlak voor het uitbreken van de plandemie, werd Yuval Harari geinterviewd door Adriaan van Dis voor de Nederlandse televisie....