Online lezing 11 mei

Op 11 mei houdt Ad Broere een online lezing, georganiseerd door Stichting Innerlijk Besef. De onderwerpen die in de lezing worden behandeld, zijn de...

Bijwerkingen van vaccinaties in Nederland

Het European Medicines Agency (EMA) houdt een database bij van rapporten over vermoedelijke bijwerkingen van geneesmiddelen. Dertig Europese landen rapporteren aan het EMA. Tot...

De Trueman Show van Jorn Luka

Jorn Luka heeft in de vier maanden dat hij actief is met de Trueman Show al het respectabele aantal van 22 interviews op zijn...

Meer over bijwerkingen

Naar aanleiding van het artikel Bijwerkingen van AstraZeneca, Pfizer en Moderna op mijn blog, ontving ik deze mail: Beste Ad, Ik ben bezig om...

Spreek de Waarheid en zet de duivel te kijk

De Duitse jurist Reiner Fuellmich (1958), heeft een lange carrière achter de rug, waarin hij geruchtmakende processen heeft gevoerd tegen bijvoorbeeld Volkswagen. Een respectabel...