Superrijkdom en machtsmisbruik

In het gesprek dat ik op 8 januari 2020 met Paul Buitink had voor Café Weltschmerz werd de nadruk gelegd op de groeiende vermogensongelijkheid...