Illusie van gratis

In 'Geld in de Bijrol' wordt in hoofdstuk 9 'contant geld en privacy' aandacht besteed aan de gevolgen van de digitalisering voor de samenleving....

Het kromdenken van pensioenfondsen

´Terwijl de pensioenbijdragen werden verlaagd, bleven de daarmee te financieren pensioenvoorzieningen nagenoeg onveranderd. Achtereenvolgende kabinetten achtten dit verantwoord op grond van aannames over de...

Uitgekleed door de overheid

‘De pensioenbijdragen waren in de loop van de jaren tachtig en begin jaren negentig ver onder het kostendekkende niveau gekomen. Dit kwam doordat sinds...