Grond is van de aarde

Het grote opperhoofd in Washington heeft gesproken: hij wenst ons land te kopen. Het grote opperhoofd heeft ook woorden gesproken van vriendschap en vrede....

Lees dit meneer Koolmees

Beste meneer Koolmees, ik ben met u in gesprek geweest toen u nog namens D66 lid van de financiële commissie van de Tweede Kamer...

5G levensbedreigend

Het was nogal overdonderend. Op donderdag 21 november hield Dr. Martin Pall in de Amstelkerk in Amsterdam een twee-en-half uur durend exposé over elektromagnetische...

Geld maakt niet gelukkig?

"Wie beweert dat geld niet gelukkig maakt, heeft altijd voldoende te besteden gehad." Mensen die in de Zorg, in het Onderwijs, in de Horeca...

Klacht naar de Europese Ombudsman

Er is veel beweging rond de pensioenfondsen. Naarmate er steeds meer mensen zijn die in de gaten hebben hoezeer de Overheid en De Nederlandsche...

Brief naar de directeur van het ABP

Mevrouw Wortmann (ABP pensioenfondsbestuurder) verwees in een schriftelijke reactie naar artikel 2 van de pensioenwet als onderbouwing van het feit dat het ABP het...