Mislukt inkomensbeleid?

In de media wordt gesproken over het falende inkomensbeleid van de overheid. De beloofde koopkrachtverbetering is een illusie, want tegelijkertijd wordt bijvoorbeeld het lage...