Het durfkapitaal slaat toe

De kwantitatieve verruiming van de Fed en de ECB draagt bij aan de verarming van de middenklasse. Het werkt zo. De superrijken verkopen hun...

Nieuwe beurskrach onvermijdelijk?

Wim Grommen schreef voor US markets een doorwrochte analyse over het transformatieproces dat het maatschappelijk proces doorloopt en dat volgens hem onontkoombaar leidt tot een...