Problem Reaction Solution

Het werkt als volgt. Eerst wordt het probleem gecreëerd, daarna komt de reactie die het gevolg is van het probleem en vervolgens wordt er...

Waterloo en Rothschild

Peter de Waard, columnist in de Volkskrant levert een bijdrage aan 200 jaar na Waterloo door het verhaal te debunken dat Nathan Rothschild in...

Komt er een aanval op contant geld?

Er wordt momenteel veel geschreven over een cashloze samenleving, waarmee wordt bedoeld dat het contante geld geheel zal verdwijnen. Dit zou de controle over...