Slapend rijk worden…

Rentebankieren en rentevrij 'bankieren' zijn gebaseerd op twee geheel van elkaar verschillende verdienmodellen. Ik breng door middel van twee vereenvoudigde casussen de verdienmodellen in...