een vernieuwende visie op mens, geld en waarde

Spreek de Waarheid en zet de duivel te kijk

De Duitse jurist Reiner Fuellmich (1958), heeft een lange carrière achter de rug, waarin hij geruchtmakende processen heeft gevoerd tegen bijvoorbeeld Volkswagen. Een respectabel aantal boeken en onderzoeksrapporten staan op zijn naam. Fuellmich heeft zich vanaf april 2020 gericht op onderzoek naar de feiten rond de coronacrisis. Hij heeft samen met een team van specialisten een groot aantal gesprekken gevoerd, die hem tot het punt hebben gebracht dat hij kan vaststellen dat hij en zijn team het bewijs van wat de werkelijke toedracht is in handen hebben.

Onlangs werd Fuellmich geïnterviewd door Jerm Warfare.  De meest interessante delen van dit interview staan op een video die twintig minuten van uw tijd vragen. Ik heb hiervan een transcriptie gemaakt.

Fuellmich noemt de gebeurtenissen van het afgelopen jaar de ergste misdaad die er ooit tegen de mensheid is begaan. Het gaat niet over een virus en evenmin over de gezondheid. Het gaat erom ons alles af te nemen, waardoor we volkomen afhankelijk zijn van wat hij noemt de ‘Davos-kliek’. Zij willen de wereldpopulatie reduceren en over de nog overblijvende mensheid complete controle hebben.

Alle maatregelen, alle methodes, die worden gehanteerd rusten niet op een solide wetenschappelijke basis. Fuellmich spreekt in dit verband over het Corman-Drosten paper, dat de basis vormt voor het WHO beleid. Ook het PCR-test protocol is wetenschappelijk gezien rommel. De test is zo opgezet dat het zoveel mogelijk positieve uitkomsten genereert. Het uitsluitende doel is om de vaccinatiebereidheid zo hoog mogelijk te maken. Dat vaccin is geen vaccin maar een instrument om genetische veranderingen te weeg te brengen.

Het schoonmaakproces dat onvermijdelijk gaat komen, kan jaren duren. Het positieve is echter dat we het omslagpunt aan het naderen zijn waarop de Davos kliek zich aan de mensheid moet gaan verantwoorden. Een belangrijke reden daarvoor is, dat ze de ene na de andere fout opstapelen, waardoor zelfs de meest loyale mensen gaan twijfelen. Bijvoorbeeld, de grote hoeveelheid bijwerkingen die het gevolg zijn van de inspuitingen. De oorzaak van de fouten is haast. Een deel van de mensheid is wakker geworden en zij willen de gevolgen hiervan voor zijn. Het plan zou oorspronkelijk in 2050 worden uitgevoerd, maar onder druk van de bewustwording in de wereld is dat vervroegd tot 2030 en vervolgens tot 2020.  Haastige spoed leidt tot het maken van fouten.

Fuellmich is ontspannen en goedlachs in dit interview omdat hij de rust heeft van iemand die weet hoe het verhaal in elkaar zit en daarvoor ook het krachtige bewijs heeft. Hij denkt dat er een wereldwijd tribunaal nodig is omdat de omvang van de gebeurtenissen dermate groot en gecompliceerd is, dat het de competentie van nationale rechters te boven gaat. Fuellmich en zijn team werken in de richting van wat zij noemen Nurnberg-2.

Wie zijn ‘ze’, wie is de Davos kliek? Het zijn ongeveer drieduizend mensen, niet meer , die de rest van de mensheid volledig willen controleren. Het gaat hen niet om geld. De drieduizend hebben zoveel vermogen dat ze hieraan de macht ontlenen, waarmee ze invloed uitoefenen. Ze kopen mensen om in de medische sector, in het bedrijfsleven, de politiek, grote instituten et cetera om te doen wat zij willen. Als het met geld niet lukt dan met chantage, of zelfs met bedreiging. Ook gebruikt de Davos kliek methodes om massale gedragsbeïnvloeding toe te passen. Ze stelen het belastinggeld van burgers over de hele wereld. Niet om er rijker van te worden, maar om de wereldbevolking van hen afhankelijk te maken en te houden. Om ons rustig te houden wordt er massaal geld bijgedrukt (geld dat voor het grootste deel weer in handen komt van de Davos kliek).  De schijn wordt ermee overeind gehouden dat er nog beweging is in de economie. De reden waarom er in 2019 corona kwam (een laboratorium product) is omdat er in dat jaar al een implosie dreigde van het geldsysteem.

Fuellmich beklemtoont dat de kliek geen monolithische muur is, maar dat er onderling conflicten zijn en onenigheid. Dit biedt ons kansen.

Europa staat in deze oorlog centraal, omdat het geheel en al FAILLIET is. De Europese Centrale Bank (ECB) is failliet door de massale aankoop van waardeloze obligaties, waardoor er € 2,5 biljoen in de put is gesmeten. Geld, dat weer door de belastingbetaler moet worden opgehoest en dat inmiddels alweer in de zakken van de superrijken is verdwenen.  Ook de pensioenfondsen zijn leeggestolen door de Blackrocks en Vanguards, de rijkenfondsen van deze wereld. Fuellmich zegt dat de kliek de Europese bevolking onder controle wil brengen voordat er een massaal besef ontstaat van de diefstal.

Toevoeging Ad Broere. Ik denk dat ook de Federal Reserve in de VS failliet is. De Fed is een private onderneming en de geldscheppingsmachine van de drieduizend bij uitstek. De ECB leent geld van de Fed en schept het zelf niet. Dus de ECB is flink in de schuld geraakt aan de Fed en daardoor weer aan de Davos kliek, die de Fed controleert. Kijk maar naar de exponentiele groei van de dollars, evenals die van de euro’s, overigens. Het systeem ligt al lang op rampkoers en zal ontsporen wanneer de kliek de tijd daarvoor acht gekomen.

Fuellmich is positief over de toekomst. Hij zegt dat de meeste mensen een ingebouwde censor hebben voor wat goed en wat slecht is. Het rechtssysteem staat ver van de dagelijkse praktijk van mensen af en wordt door velen als onrechtvaardig ervaren. Het systeem wordt slechts gebruikt om de wereldbevolking eronder te houden. In de nabije toekomst gaan mensen zelf afspraken maken over hoe ze hun levens onderling willen regelen. Groepen mensen gaan hun soevereiniteit terugnemen. Zij weten dat private organisaties zoals de WEF, het IMF en de WHO de controle wereldwijd hebben overgenomen. Private organisaties, door de Davos kliek gerund. Als dit door velen wordt begrepen, dan is het niet zo moeilijk om de rollen om te draaien.

Stop je energie niet in mensen die denken dat vaccineren de oplossing is en dat de maatregelen nodig zijn. Het is tragisch, maar we zijn niet in staat om iedereen te redden. We moeten ons richten op hoe we de verandering het beste kunnen realiseren. Ook op hoe we ons wereldwijd met elkaar kunnen verbinden. Fuellmich spreekt zich positief uit over de rol van spiritualiteit is dit verband, in de betekenis van het gewaar zijn van werkelijkheden ‘achter’ de rationaliteit. Als we dat niet doen dan is de kans groot dat we het afleggen tegen de artificiële intelligentie. ‘We gaan niet verliezen’, zegt Fuellmich, want ‘wij zullen gezamenlijk de ondergang van de mensheid voorkomen’. De Davos-kliek wil ons doen geloven – geholpen door de gecorrumpeerde media – dat deze ‘strijd’ niet valt te winnen, maar naarmate meer mensen hun innerlijke soevereiniteit terugnemen zal het inzicht groeien dat hun basis veel minder sterk is dan ze willen doen voorkomen. Het tragische voor hun volgers is dat er geen enkele compassie en betrokkenheid vanuit de kliek naar hen toe is. In hun ogen zijn ze niets meer dan proefkonijnen, nutteloze eters en hoogstens bruikbare slaven.

Er is licht aan het eind van de tunnel. Fuellmich haalt Louis Brandeis, rechter in het Hooggerechtshof van de VS van 1916 tot 1939 aan, die de olie- en financiële sector heeft aangepakt. De methode van die ondernemingen is om alles onder het tapijt te vegen, wegcamoufleren. De beste manier om deze praktijken aan te pakken is om het licht van de zon erop te laten schijnen, want de zon desinfecteert alles. Met andere woorden, maak het transparant en de kliek verliest zijn macht. (Ook Catherine Austin-Fitts geeft aan dat dit de methode is. ‘Speak the truth and shame the devil.’)

Die Strahlen der Sonne vertreiben die Nacht, zernichten der Heuchler erschlichene Macht! Uit de Zauberflote van Mozart (De stralen van de zon verdrijven de nacht, vernietigen de huichelaars met hun verborgen macht)