een vernieuwende visie op mens, geld en waarde

Met beide benen op de grond

Twee vrouwen die met hun verhaal helpen om Covid-19 in een nuchter perspectief te plaatsen. Beiden betogen ze dat social distancing, lockdowns en het dragen van mondmaskers niet nodig zijn en dat het middel: stilleggen van het sociale leven en van de economie veel erger is dan de kwaal.

De eerste is een gesproken coulmn door de Amerikaanse traumoloog Dr. Kelly Victory. Zij informeert heel duidelijk en begrijpelijk over wat Covid-19 werkelijk is en wat de impact ervan is. Ze maakt duidelijk dat wij niet akkoord moeten gaan met het verlengen van de maatregelen en legt uit waarom.

https://www.youtube.com/watch?v=BYcgfgM33uQ&feature=share

De tweede vrouw die ons bij de hand neemt om uit de angstpsychose te stappen is de Zweedse arts Soo Aleman. Zij heeft een genuanceerd verhaal, dat er op neerkomt dat de sterfte, toegeschreven aan Covid-19 in Zweden snel afneemt en dat er rust is gekomen op de IC’s en in de ziekenhuizen. De toename van het aantal geregistreerde besmettingen heeft volgens Aleman niet te maken met een herleving van het virus, maar met de toename van het aantal tests. Verreweg de meeste besmettingen hebben een mild verloop. Aleman constateert een toename van antibodies en ook van T-cellen die het immuunsysteem ondersteunen waardoor Covid-19 snel uit het lichaam wordt gewerkt.

Ze zegt dat het wijst op groepsimmuniteit, maar dat het nog te vroeg is om er een harde conclusie aan te verbinden. Ook zegt Aleman dat er relatief veel kwetsbare personen, vooral ouderen met al aanwezige ziektes, zijn overleden met Covid-19. Ze relativeert dit niet, omdat uit veel gevallen is gebleken dat het een moeilijk sterfproces is, ook al zouden de mensen die zijn overleden niet lang meer hebben geleefd als gevolg van de al aanwezige ziekte. Maar zelfs ouderen overleven in toenemende mate Covid-19. Volgens Aleman is er onder de Zweden een grote mate van instemming met het gevoerde Covid-19 beleid.