een vernieuwende visie op mens, geld en waarde

Een verrassend geluid uit onverwachte hoek

Danny Jones, voorganger in een baptistenkerk in Georgia neemt bepaald geen blad voor de mond als hij spreekt over covid-19, waar het vandaan komt, welke strategie erachter ligt en wat ‘we’ eraan kunnen doen.

Jones maakt duidelijk dat we niet passief moeten afwachten totdat de negatieve krachten, die hun nieuwe wereldorde willen doorvoeren, hun doel hebben bereikt. De trein is al vertrokken, zegt hij en we moeten snel en eensgezind handelen voordat deze ons in de afgrond heeft gereden.