een vernieuwende visie op mens, geld en waarde

De tiende hersenzenuw tot rust brengen

De nervus vagus – zwervende zenuw – is de tiende hersenzenuw, die uit meandert in het lichaam. Het geeft signalen door vanuit de hersenen aan vitale organen zoals het hart, de maag, lever en darmen. De nervus vagus is de hoofdzenuw van het parasympatische, autonome zenuwstelsel. Dit wil zeggen dat het lichaamsfuncties regelt, zonder dat we hoeven te bedenken hoe. Het gaat bijvoorbeeld over het hartritme, de spijsvertering, het functioneren van het immuunsysteem, slapen en waken en de ademhaling.

De nervus vagus verbindt geest en lichaam. Als we geestelijk in balans zijn, dan functioneert het lichaam geruisloos en verkeren we in een goede gezondheid. Geestelijk evenwicht is echter een grote uitdaging in deze tijd, waarin angst en stress ons leven bepalen. Dit heeft tot gevolg dat ons lichaam niet goed functioneert en dat slaat weer terug op onze geest. Meditatie, yoga, ademhalingsoefeningen, cryotherapie zijn methoden om rust en evenwicht terug te brengen. In de video wordt het uitgelegd.

Omdat het echter de diepste oorzaak niet wegneemt, zijn het tijdelijke hulpmiddelen. Die diepste oorzaak ligt er mijns inziens in dat we ‘verkeerd’ worden geïnspireerd. De bewustzijnskern in ons hoofd vangt de energieën op, die uit lagere frequenties voortkomen. Energieën, die ons denken, ons zien en daardoor ons handelen denatureren en ons in een permanente verwarring brengen. Die energieën dragen er ook toe bij, dat op het leidinggevende niveau overal in de wereld verkeerde beslissingen worden genomen en het denken verduisterd is geraakt.

Wij komen er alleen uit door de tweede bewustzijnskern, die in het hart ligt, tot ontplooiing te laten komen. Daardoor kan energie van een hoge frequentie in ons lichaamsstelsel komen. Deze energie doet ons helder denken en zien en leidt tot juiste handeling. Het herstelt ook de functie van de nervus vagus en maakt ons gezond, in de betekenis van goed functioneren van het lichaam. Het gaat er daarbij vooral om dat wij meer naar binnen gericht worden en minder open staan door de vele prikkels die van buitenaf op ons worden afgevuurd, vooral via de media, maar ook in ons dagelijkse leven, waarin we in een sociale context moeten zien te functioneren.

Vanzelfsprekend zijn de adviezen van Marcus Krielen in de onderstaande video waardevol. Het zijn echter methodes om tijdelijk rust en evenwicht te brengen. We komen dan in een situatie waarin we beter kunnen open staan voor wat er van binnenuit zich aan ons presenteert en het kan het begin zijn van de grote verandering in onszelf.