een vernieuwende visie op mens, geld en waarde

De kracht van het immuunsysteem

Professor Beda Stadler, voormalig hoofd van het immunologie departement van de Universiteit van Bern spreekt zich uit in dit Weltschmerz interview.

Ramon Bril stelt hem relevante vragen, waardoor dit gesprek diepgang heeft. Stadler kreeg afkeurende reacties na een artikel, waarin hij de misvattingen over Sars-Cov-2 en het niet herkennen van dit gemuteerde coronavirus door het immuunsysteem ontrafelde. Geen van zijn collega’s deed echter een poging om het artikel inhoudelijk aan te vallen. Omdat, zegt Stadler, mijn collega’s heel goed weten dat ik gelijk heb, maar ze het zich niet kunnen permitteren om dat openlijk te zeggen. Het gaat om geld. De afhankelijkheid van subsidies en giften is zo groot geworden dat er een ongezonde relatie is tussen de geldgevers en de wetenschappers. Simpel gezegd: “Wiens brood men eet, diens woord men spreekt.

Een aantal kernachtige uitspraken van Stadler:

“Dat er geen immuniteit zou zijn tegen Sars-Cov-2 is een onderbuikgevoel en niet gebaseerd op wetenschap.”

“Sars-Cov-2 is een verkoudheidsvirus van de coronafamilie. Het immuniteitssysteem herkent dit virus en reageert erop door het virus te neutraliseren.”

“In gemeenschappen waarin mensen dicht op elkaar leven, zoals in de achterbuurten van de grote steden in Brazilie en in de gevangenissen in de V.S., (en ook in de verpleeghuizen in ons land), waar bovendien veel mensen met een gecompromitteerd immuunsysteem door ondervoeding en slechte psychologische condities verkeren, krijgt dit virus een kans en kan het een kwaadaardig karakter krijgen. Frisse lucht en zonlicht zouden zelfs daar veel problemen kunnen voorkomen, want het virus krijgt pas de kans als er voortdurende besmetting plaatsvindt en het immuunsysteem dat al aangetast is, het niet meer redt. Dit virus legt wel raciale en sociale problemen bloot, want het slaat toe in die gebieden waar er problemen op dat vlak zijn.”

“Jongeren worden hoogstens een week ziek van Sars-Cov-2 en genezen dan zoals bij alle andere virussen. Een tweede golf komt er niet. Wel is het belangrijk om in het komende griepseizoen kwetsbare groepen in de samenleving beter te beschermen dan in dit voorjaar is gedaan. Het immuunsysteem van de meeste mensen wordt nu eenmaal minder naarmate je ouder wordt. Maar dan nog als je immuunsysteem het type virus herkent, dan kan het lichaam het nog aan, tenzij het te zeer is aangetast door onderliggende aandoeningen. Sars-Cov-2 is een virus van de corona familie, waarvan er al veel virussen in omloop zijn. Kruis-immuniteit is echt een factor, dus als je eerder een ander coronavirus hebt gehad, dan herkent het immuunsysteem Sars-Cov-2 wel degelijk.”

“Je kunt je afvragen of Sars-Cov-2 geidentificeerd kan worden. De PCR test meet niet specifiek dit virus. Er zijn relatief veel false positives. Een echt goede testmethode vraagt veel meer tijd om die te ontwikkelen en omvat meerdere testen, die in een bepaalde volgorde moeten worden afgenomen. Je kunt je afvragen met deze wetenschap of er nog Sars-Cov-2 voorkomt in Zwitserland als de foutmarge zo groot is en er slechts enkele besmettingen worden geconstateerd.”

Stadler is een wetenschapper, die zich met de feiten bezighoudt en niet met opvattingen. Hij maakt zich grote zorgen over de ontwikkeling dat wetenschappers kunnen worden gekocht om hun mening aan te passen aan de wens van de geldgever.