een vernieuwende visie op mens, geld en waarde

Weg uit het gelddenken

We leven in een maatschappij van winnaars en verliezers. De winnaars zijn niet beter en getalenteerder dan de verliezers. Meestal is het niet hun verdienste dat ze – veel – meer verdienen, zoals voetballers die het ver hebben geschopt, CEO’s van multinationals en beroepsgroepen die in trek zijn bij de geldeconomie, zoals ICT. Vooral echter, zijn het de mensen die in de positie zijn om geld met geld te verdienen. Waarbij de ijzeren wet geldt dat hoe meer geld je hebt, hoe meer geld je met dat geld verdient.

Je zou kunnen redeneren: laat ze hun gang gaan en veel geluk ermee. Het probleem hierbij is echter dat hun extreme rijkdom voor veel anderen extreme armoede betekent. Naarmate alles meer wordt geautomatiseerd, wordt de tegenstelling erger. Want degenen die in de automatiseringstechnologie investeren krijgen daar de opbrengst van. Of beter gezegd, zij hebben aandelen in bedrijven die daarin investeren en daardoor veel werk overbodig maken. Als gevolg hiervan komen steeds meer mensen met hun talenten, ervaring, kennis, medemenselijkheid, wil om zinvol werk te doen aan de kant te staan.

Dit is de belangrijkste reden waarom ik mij inzet voor het ons losmaken uit het gelddenken. Als wij uitgaan van wat we elkaar te bieden hebben, zonder dat geld daar tussen staat, dan bouwen we aan een economie, die is gebaseerd op waardecreatie en niet op geld, zoals nu het geval is. Er is een weg naar deze betere economie toe. Voordat het zover is, moeten we eerst werken aan wat zich tussen onze oren bevindt. We moeten naar onszelf kijken, hoe vast we zitten aan onze opvattingen over geld en aan de gedachte dat het niet anders kan dan het is.

Daarom is 18 juni zo belangrijk. Dan is er de première van de animatiefilm, die onze weg uit het gelddenken ondersteunt. Ik ga dan ook over dit onderwerp een lezing geven en er is ruimschoots tijd voor vragen naar aanleiding van de film en de lezing. Eric Broere draagt met zijn klankschalen ertoe bij dat alles goed kan bezinken. Je kunt je hier inschrijven: