een vernieuwende visie op mens, geld en waarde

Naar een menswaardiger samenleving

Op 18 januari is er de online workshop ‘Uit de verwarring naar een menswaardige(r) samenleving’. Het doel van deze workshop is dat er wordt nagedacht en overlegd over hoe hieraan vorm kan worden gegeven.

De opzet van de workshop is eenvoudig. Er is veel ruimte voor interactie. De interactie komt op gang door vragen, korte presentaties door de deelnemers, overleg en feedback aan elkaar.

Het succes van de workshop wordt groter naarmate alle deelnemers, inclusief mijzelf, vanuit zichzelf communiceren, We kunnen dit, gewoon omdat de tijd er rijp voor is. Verder is het geen eis om te spreken als je bijvoorbeeld iemand bent die bij voorkeur luistert. Alle deelnemers moeten zich op hun gemak kunnen voelen. Als je echter iets te delen hebt over waar je mee bezig bent dan ben je daartoe van harte uitgenodigd. Je zou het een pitch kunnen noemen, hoewel dat woord ook alweer is uitgekauwd.

Een korte samenvatting van ongeveer drie minuten over waarmee je bezig bent, wat je bedoeling hiermee is, wat je ervan verwacht en wat je van de deelnemers aan de workshop als terugkoppeling zou willen krijgen. Als je bijvoorbeeld ideeën hebt over of in het proces zit van bijvoorbeeld een betere gezondheidszorg, beter onderwijs, betere voedselvoorziening, betere energievoorziening, beter met geld, meer ontspanning in de samenleving et cetera, dan wordt je van harte uitgenodigd om je gesproken bijdrage te leveren. Maar… het is geen eis. Iedereen draagt op zijn eigen manier bij om het even of je inleider, waarnemer, vragensteller, feedback gever bent. Alles is welkom, zolang het uitgangspunt van de workshop in ere wordt gehouden. Ik zal met mijn ‘pitch’ beginnen, ook om hiermee mijn bedoeling duidelijk over te brengen. Mocht er weinig animo zijn om ook een pitch te doen, dan doe ik er zonder probleem meerdere als inleiding op een te bespreken onderwerp.

Het uitgangspunt is kort samengevat, dat wij werken aan het vormgeven van hoe een menswaardiger samenleving eruit kan zien en dat we leren van elkaar. Een week voor de workshop ontvangen de deelnemers een mail. Hierin wordt gevraagd of je een inleiding wilt houden en waarover de inleiding gaat.

Als je inziet dat op alle gebieden van de samenleving vernieuwing voorwaarde is voor een leefbare wereld.
Als je niet in een bubbel wilt wegduiken om de huidige realiteit te ontvluchten.
Als je ervaren hebt hoe weerbarstig de realiteit is en hoezeer samenwerking nodig is.
Als je weet dat voor echte samenwerking nodig is dat je er allereerst zelf klaar voor moet zijn.
Als je samen met anderen in een online workshop wil onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om vernieuwing tot realiteit te maken.
Als je interesse breder is dan dat waar jij mee bezig bent en je bereid bent om drie of vier gebieden te onderzoeken, zoals bijvoorbeeld een keuze uit voeding, wonen, energie, educatie, water, cultuur, economie, gezondheidszorg,
meld je dan aan om mee te doen aan de online workshop op 18 januari 19:30- 22:00.

Ad Broere