een vernieuwende visie op mens, geld en waarde

Meer over de online workshop op 18 januari

BESTE DEELNEMER AAN DE WORKSHOP

Heel fijn dat je je hebt opgegeven voor de workshop op 18 januari. Ik wil je graag informeren over wat de bedoeling is.

We beginnen om 19:30. Na muziek leid ik het eerste onderwerp in. Het thema is ‘Wie zijn wij en wat beweegt ons?’ In ongeveer vijf minuten geef ik een samenvatting van wat ik in mijn recente nieuwsbrieven heb geschreven over dit onderwerp. Wat mij betreft is dit een essentieel onderwerp, omdat onze innerlijke houding allesbepalend is voor de manier waarop wij omgaan met ons leven en met elkaar. Je kunt je via mijn blog adbroere.nl abonneren op mijn maandbrieven, als je dat nog niet hebt gedaan.

Na mijn inleiding gaan we in gesprek. Er kunnen vragen worden gesteld en ook kunnen er aanvullingen worden gegeven of we kunnen in dialoog het onderwerp verder uitdiepen. Laten we discussie vermijden, want dat leidt tot standpunten en splitsing. Het is de bedoeling dat we op zoek gaan naar wat de kern is van de onderwerpen die we bespreken.

Voor elk thema is er drie kwartier beschikbaar. Afhankelijk van het aanwezige enthousiasme kunnen we doorgaan tot uiterlijk 22:30. Dan is er voldoende tijd voor drie thema’s. Het tweede thema gaat over ‘hoe we tot een schuldenvrije en menswaardige economie kunnen komen’. Ook op dit thema geef ik een inleiding van ongeveer vijf minuten. Ter oriëntering op het onderwerp zijn er twee video’s op youtube beschikbaar. De eerste is een animatie ‘over vrije ruilhandel en het oude gelddenken’ en de tweede een impressie van de markt op 7 oktober op ’t Leeuweriksveld bij Emmen. Beide -korte- video’s illustreren de visie die ik heb op het onderwerp. Na deze inleiding gaan we op dezelfde manier in gesprek als bij het eerste thema.

Het derde thema kan over gezondheid, voeding, wonen, water of iets anders gaan, afhankelijk van de keuze die er wordt gemaakt.

Spreekt dit programma jou aan en wil je alsnog meedoen? Meld je dan aan via deze link.