een vernieuwende visie op mens, geld en waarde

Meer over de marktdag op 7 oktober

Op 7 oktober is er in de buurt van Emmen een markt van 10:00 – 16:00. De nadruk ligt op deze dag op ontmoeting en op kijken wat we elkaar te bieden hebben. Gewoonlijk wordt er gesproken over ‘business-to-business’ maar dat dekt de lading niet echt goed. Op deze dag zijn er vijftig kraampjes, waar mensen die beroepsmatig iets produceren of een dienst verlenen hun product of dienst aanbieden. Hierbij kun je denken aan groenten, fruit, brood, zuivelproducten en andere voeding. Verder aan kleding, schoenen, boeken, verlichting, meubels, stoffering, vloeren, apparatuur et cetera. Ook zijn bijvoorbeeld mensen die alternatieve vormen van energie kunnen leveren welkom. Bij dienstverlening kun je denken aan therapeuten, artsen, fysiotherapeuten en ook aan ambachten zoals kappers, mensen die klussen doen, automonteurs, fietsenreparateurs et cetera. De nadruk ligt op professionaliteit zowel voor wat betreft de aangeboden producten als de diensten.

De deelnemende bedrijven en beroepsbeoefenaren zijn op 7 oktober zowel leverancier voor als koper bij andere deelnemers. Daarom is er gevraagd om met twee mensen te komen per kraam, waardoor een van de twee de ruimte heeft om over de markt te lopen en bij andere deelnemers te kijken of er interesse is voor wat zij te bieden hebben. Ook mensen, die geen aanbod hebben, maar die wel graag op de markt willen kijken en eventueel kopen zijn welkom. Bovendien helpen zij de deelnemers aan euro’s waardoor er meer ruimte voor IOY’s ontstaat. Het aantal van deze mensen is vanwege de beschikbare capaciteit en faciliteiten gelimiteerd tot maximaal vijftig.

Het bijzondere karakter van deze markt zit in de manier waarop er wordt afgerekend. Er zijn op die dag drie mogelijkheden: de contante euro en de i owe you (IOY) en ook de contante Florijn. Deze drie kunnen in combinatie met elkaar worden gebruikt door de beroepsmatige deelnemers. Zij vormen met elkaar een eendaags community. In deze community circuleert de IOY. Deze IOY is GEEN geld, maar een belofte aan de community van degene die de IOY uitschrijft om ook waarde te leveren.

Een voorbeeld zal hopelijk dit verduidelijken. De deelnemende arts koopt bij de groenten en levensmiddelen kraam ter waarde van zestig euro. De verkoper heeft veertig euro in cash nodig voor de eigen uitgaven en heeft de vrijheid om de overige twintig euro op een andere manier af te rekenen. Die andere manier is door middel van een IOY, of beter gezegd, ik doe een belofte aan de eendaags community. Die IOY lijkt op de vroegere eurocheque. Met dit verschil dat er geen bank aan te pas komt. Als de arts de IOY van een handtekening en het deelnemersnummer heeft voorzien en er de overeengekomen waarde op heeft geschreven – bijvoorbeeld twintig –  dan ontvangt de verkoper deze IOY. De arts krijgt vervolgens bezoek van een andere deelnemer die na uitleg over het consult een afspraak maakt voor zo’n consult. Dus niet op de marktdag zelf maar op een dag en plek die beiden uitkomt. Die andere deelnemer is bijvoorbeeld een kledingstoffenleverancier. De arts vraagt zestig euro voor het consult en heeft 20 euro cash nodig. De kledingstoffenleverancier schrijft een IOY uit van 40 en overhandigt deze aan de arts. De arts heeft nu een tegoed bij de community van 20. Zo kan door actieve deelname en door alle deelnemers erbij te betrekken een mooie balans ontstaan van plussen en minnen en heeft er aan het einde van de markt een levendig onderling verkeer plaatsgevonden. Dit zou het begin kunnen zijn van meer dan een eendaags community. 

Spelenderwijs raken de deelnemers hierdoor vertrouwd met de IOY en daardoor met het verplaatsen van het accent van geld naar waardecreatie. Hopelijk enthousiasmeert dit de deelnemers aan de markt om ook in hun eigen regio met de IOY te experimenteren. De bezoekers aan de markt kunnen zelf geen IOY uitschrijven, maar ze zien het proces wel en het kan hen op ideeën brengen. Verder kunnen de bezoekers kopen wat ze willen kopen met contante euro’s. Op 7 oktober wordt er geen gebruik gemaakt van internet en digitale betalingen. De bedoeling is om los te komen van het digitale geldsysteem en los te komen van het denken in eerst geld dan waardecreatie. Dat gaat in stappen en in een tempo dat niet van bovenaf wordt bepaald, maar door de communities zelf. Geen dwang, al doende ontdekken wat werkt en wat niet.

Wil je meedoen als beroepsmatige deelnemer of als bezoeker? Meld je dan aan bij adbroere@protonmail.com.

Beroepsmatige deelnemers met naam bedrijf, telefoonnummer, website, naam ondernemer en partner vanwege de tweepersoonsregeling, welke activiteiten: producten en/of diensten en eventuele verdere bijzonderheden.

Bezoekers geven alleen hun naam en mailadres op.

De kosten van de dag worden verdeeld over de vijftig kramen. Het bedrag van de kosten is nog niet bekend, maar het zal waarschijnlijk vijftig euro niet overschrijden. Verdere informatie wordt zo spoedig mogelijk gegeven.

Voor wie overweegt om deel te nemen, maar er vragen zijn is er op 6 september de gelegenheid om deze te stellen op een bijeenkomst met de kleine ondernemersvereniging van Emmen en omstreken. Deze bijeenkomst is ’s avonds in Emmen op het terrein van ’t Leeuweriksveld, waar ook de markt op 7 oktober wordt gehouden. Je kunt je aanmelden voor deze bijeenkomst bij Wim Roeleveld:  roeleveld.wim@gmail.com en je krijgt dan de verdere details.

Ad Broere