een vernieuwende visie op mens, geld en waarde

De woningmarkt van het slot?

Deze tijd, waarin een toenemend aantal mensen financieel onder grote druk staan, vraagt om oplossingen waarbij een beroep wordt gedaan op de medemenselijkheid. Wie de woningmarkt volgt, weet dat het hiermee grondig mis is. Tot voor kort kon ongeveer de helft van de Nederlandse huishoudens een eigen woning aanschaffen.

Hierin is een verandering gekomen door de buitensporig gestegen prijzen en de rentestijging. Het gevolg hiervan is dat meer huishoudens aangewezen zijn op de huurmarkt.

Huren is in Nederland zo mogelijk nog slechter dan kopen. Er is weinig aanbod aan huizen onder de sociale huur-inkomensgrens en een grote vraag. Verder zijn er veel huishoudens, die niet in aanmerking komen voor een hypotheek, maar wel een inkomen hebben dat te hoog is voor sociale huur. Ook zij vallen tussen de wal en het schip.Dankzij het kabinetsbeleid ten tijde van minister Stef Blok zijn woningen een gewild beleggingsobject geworden, mede omdat de huren in die periode sterk zijn opgetrokken. Interessant voor beleggers en een ramp voor de genoemde groepen huurders. 1500 euro huur per maand betalen voor een woning van 50 m2 is helaas geen uitzondering. Veel huishoudens betalen noodgedwongen de helft van hun inkomen of meer aan woonlasten.

Dit heeft tot gevolg dat andere uitgaven in het gedrang komen, zoals zorg, energie, voeding, kleding en andere noodzakelijke uitgaven. Het is dan ook niet verbazingwekkend dat er een groeiende groep huishoudens is, die door onverwachte extra uitgaven in de hoek is beland waar de klappen vallen.
Naast de groep huishoudens, die in de verdrukking zijn, is er een groep die het goed tot zeer goed heeft. Het zou fantastisch zijn als de laatste groep de eerste gaat helpen. Dat kan op een manier dat niemand schade lijdt. Het enige dat er voor nodig is, is vertrouwen en flexibiliteit.

Wil je er meer over weten? Stuur me dan een bericht: adbroere@protonmail.com

En lees Geld in de Bijrol over het thema wonen: