een vernieuwende visie op mens, geld en waarde

Aangifte tegen pensioenfondsen

Er is een belangrijke nieuwe ontwikkeling in de pensioenenkwestie. Bij het Functioneel Parket in Amsterdam is aangifte gedaan tegen de pensioenfondsen wegens valsheid in geschrifte. De reactie van het OM en de politiek kan van groot belang zijn voor alle pensioengerechtigden.

Van: w.b.verwoerd
Verzonden: dinsdag 29 oktober 2019 11:24
Aan: Functioneel Parket
Onderwerp: Overtreding Pensioenwet – Aangifte van het plegen van valsheid in geschifte

Geachte heer Schram,

De pensioenfondsen in Nederland overtreden de Pensioenwet. Ze houden zich niet aan de eis in de wet om de marktwaarde van de technische voorzieningen (het bedrag dat ze nu opzij moeten zetten om later de toegekende pensioenaanspraken te kunnen betalen) te berekenen.

De fondsen overtreden de wet omdat ze zich gedwongen voelen om de rekenregels die De Nederlandsche Bank ze oplegt uit te voeren.

De gevolgen van deze wetsovertreding zijn buitengewoon ernstig. Pensioenen zijn sinds 2009 niet meer aangepast aan de stijging van de kosten van levensonderhoud of zelfs verlaagd. De gemiddelde schade voor een gepensioneerde is  inmiddels opgelopen tot ruim €8000. Voor alle gepensioneerden samen is dat ongeveer 30 miljard Euro. En ook alle werknemers die pensioen opbouwen komen per jaar inmiddels 15% tot 25% pensioen tekort.

Daarom wil ik aangifte doen van het plegen van valsheid in geschrifte door de pensioenfondsen in Nederland.

In de meegestuurde aangifte licht ik dit nader toe.

Ik heb een mailwisseling gehad met de besturen van het PME en het Philips Pensioenfonds. Deze besturen stellen dat ze de voorschriften van de toezichthouder toe moeten passen en ze willen niet inzien dat ze dan niet meer voldoen aan de eis uit de Pensioenwet t.a.v. de technische voorzieningen.

Het leek me gepast om deze beide besturen een kopie van deze mail en aangifte te sturen.

Hoogachtend,

W.B.Verwoerd