een vernieuwende visie op mens, geld en waarde

‘Ze hebben een groot gebrek aan bewustzijn’

Twee quotes, de eerste uit ‘Geld komt uit het Niets’ de tweede uit ‘Geld in de Bijrol’, bij elkaar geplaatst om een beetje inzicht te geven in wie de machthebbers op de achtergrond zijn en hoe ze te werk gaan.

Het gaat dus om miljarden?

Nee, om veel meer! Het gaat om biljoenen, niet gecontroleerd, illegaal en onzichtbaar voor welke belastingdienst dan ook. In feite is dit een grootschalige diefstal van de mensheid. Ik bedoel, gewone mensen betalen belastingen en houden zich aan de wet.
De enorme hoeveelheden geld die wordt getransfereerd, is uit het niets gecreëerd. Ze gebruiken het destructief, louter vanwege hun ongelimiteerde hebzucht. Ze zijn uit op macht en verwoesten het financiële systeem en de economie van hele landen, zoals in Griekenland is gebeurd.

Dus de personen over wie u spreekt hebben op dit moment een machtspositie?

Ja. Ze hebben een gigantische hoeveelheid geld tot hun beschikking en wenden het volgens plan aan om de economie van landen af te breken om het elders op te bouwen. Zoals de afbraak van de industrie in Europa en Noord-Amerika en de opbouw hiervan in China. Tegelijkertijd zijn Europa en de V.S. opengesteld voor de import van Chinese producten. De beroepsbevolking in Europa en Noord-Amerika zal het steeds moeilijker krijgen om nog (passend) werk te vinden. Alleen het slecht betaalde (en niet bij het opleidingsniveau passende) werk blijft over.
Hun werkelijke doel is de vernietiging van de economieën van Europa en Noord-Amerika. Zij stellen hun vermogen veilig door het in de Chinese economie te investeren. China past door de staatskapitalistische structuur geheel in hun plannen, om van daaruit de wereld te controleren.

Quote uit een interview van Novini Magazine met een Zwitserse bankier, opgenomen in ‘Geld komt uit het Niets’

Wat mankeert er aan machthebbers?

In feite hebben ze een groot gebrek aan bewustzijn. Ze functioneren als een parasiet die zijn gastheer leegzuigt en dan vervolgens zelf ook sterft. Het gebrek aan bewustzijn zit in het niet weten dat ook zij onderdeel zijn van het geheel. Ze gedragen zich als cellen in een lichaam die een eigen koers gaan varen, die parasiteren op de andere cellen en niet langer samenwerken met die andere cellen om het lichaam vitaal te houden. Een kankerproces dus, met als resultaat dat het lichaam sterft, met hen erbij.

Hoe kunnen we deze negatieve spiraal doorbreken?

We moeten leren inzien dat wij het zelf zijn die de realiteit waarin we nu verkeren hebben gebouwd. Weliswaar is ons denken gemanipuleerd, maar wij zijn wel de bouwers van deze kromme werkelijkheid. Dit inzicht is de eerste stap. Vervolgens kunnen we ons bewust worden van ons vermogen om anders met ons denken om te gaan. Als waarnemers en als onderzoekers: ‘Ik denk dit, maar is er een andere manier om ernaar te kijken?’ ‘Ik wijs deze gedachte af, maar waarom eigenlijk?’ ‘Ik houd mijzelf vast aan deze gedachte, maar waarom?’ Een andere gedachte ligt ten grondslag aan verandering. Uit de gedachte komt een emotie voort, uit de emotie het handelen, door het handelen vormt zich een realiteit. Niet de realiteit. Als we onszelf gaan herkennen als bewuste, creatieve, intelligente wezens en leren op onze eigen knoppen te drukken, kunnen we op basis van bewust denken en in samenwerking een andere realiteit bouwen, die veel meer aansluit bij onze werkelijke intenties. We nemen dan het heft in eigen handen en als er iets ongewenst blijft in die realiteit zijn we bij machte om dat zelf te veranderen zonder van bovenaf gestuurd te worden.

Quote uit het interview van Ad Broere met Pieter Stuurman, opgenomen in ‘Geld in de bijrol’

Ignorance

In de volgende quote uit ‘Geld in de Bijrol’ wordt de teloorgang van privacy besproken. Iedereen merkt wel iets van de invloed van algoritmes. Over algoritmes schrijft de NRC: ‘Ons digitale leven wordt bestuurd door algoritmes, regeltjes achter de schermen. Deze wiskundige formules, gevoed door grote hoeveelheden data, sturen onze selectie van nieuws, entertainment en aankopen, vissen automatisch dieven en verdachten uit de massa.’ Als je een aantal jaren op de social media actief bent, dan zal de invloed van algoritmes je vast wel eens zijn opgevallen. Er worden suggesties gedaan met wie je ‘bevriend’, ‘linkedin’ wilt zijn of wie je zou kunnen volgen. Ook worden er advertenties geplaatst die binnen jouw aandachtsgebied vallen. Het bereik van berichten van mensen die veel en soms controversiële informatie posten, wordt beperkt tot de kring van mensen die hetzelfde controversiële stempel hebben. Je kunt ook vergeten dat jouw opinie in de krant komt, als er een ‘rode vlag’ bij jouw naam staat. Zo worden de mensen die er andere dan de gangbare denkbeelden op na houden in een veilig hok(je) geduwd.

Privacy

Aan nagenoeg alle economische activiteiten ligt een verdienmodel ten grondslag. Toch hebben veel mensen het idee dat Google, Facebook et cetera gratis zijn. Dit is een vergissing. De prijs die je betaalt voor het gebruikmaken van deze gratis diensten is het inleveren van je privacy. Dit principe gaat op voor alles wat zich als ‘gratis’ aandient op internet, inclusief internet zelf. Internet heeft een militaire oorsprong. Het komt voort uit het Arpanet, dat werd geïnitieerd door Darpa. Darpa ontwikkelt samen met de CIA sinds 1958 technologie voor militaire toepassingen, dus op basis van een vijandbeeld. Internet is een technologische toepassing op basis van een vijandbeeld en daarom logischerwijs gericht op controle en spionage. Darpa is eveneens verbonden met de ontwikkeling van artificiële intelligentie (AI). Voor dit project levert het internet vanzelfsprekend een schat aan informatie.

Als je gratis gebruikmaakt van internet en de vele toepassingen, betaal je met informatie over jouzelf. Informatie voor promotiedoeleinden, maar ook voor gedragsbeïnvloeding en voor dossiervorming. Als je op geen enkele manier aantasting van jouw privacy wilt toestaan, zou je geen gebruik van internet moeten maken en zelfs geen telefoon moeten gebruiken, want telefonische informatieoverdracht gaat eveneens via het internet. Tenzij de op internet overgedragen informatie zo goed worden versleuteld met behulp van cryptotechniek, zijn we aan de heidenen overgeleverd. Alleen degenen die voor hun privacy willen en kunnen betalen, blijven onder de radar. Afspraken over een betere bescherming van de privacy bestaan alleen op papier. Dat Facebook in 2018 negatief in het nieuws kwam, is het gevolg van onhandigheid. Het is waarschijnlijk dat de lekken worden gedicht en dat beterschap wordt beloofd, om vervolgens in essentie op de oude voet verder te gaan.

(c) Ad Broere

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *