een vernieuwende visie op mens, geld en waarde

Welvaart grenst aan het Volmaakte?

‘Brede welvaart in Nederland grenst aan het volmaakte’, kopt de Volkskrant op 17 mei 2018. Als je je niet laat afschrikken door deze tendentieuze kop en je leest het artikel, dan blijkt dat die ‘brede welvaart’ vooral de hogeropgeleiden betreft. Verder zou de consumptie van Nederlandse huishoudens het hardst zijn gegroeid in 17 jaar tijd.

Deze bewering vraagt om nader onderzoek. Ik ben daarom eens te meer in de CBS cijfers gedoken om een antwoord te vinden op de vraag of de consumptie van huishoudens werkelijk zo sterk is gegroeid.
Wat blijkt? Gecorrigeerd voor de inflatie wordt er in euro’s per huishouden gemiddeld MINDER geconsumeerd dan 17 jaar geleden. En dan gaat het ook nog om een gemiddelde. Dus, als de welvarende hoogopgeleide tweeverdieners relatief (veel) meer in euro’s zouden consumeren, dan consumeren de laagopgeleiden EN Nederlanders met een niet-westerse achtergrond veel minder, of ze consumeren meer goedkope goederen (Action, Lidl etc.).
De Volkskrant verkoopt dus nepnieuws en doet zijn naam opnieuw geen eer aan, door zich te richten op hooguit 40% van de bevolking: die voor wat betreft inkomen en vermogen aan de goede kant zit.

Ga Zelf Naar Het Nibud

Eigenlijk is het artikel een introductie op het meten van voorspoed met andere maatstaven dan alleen de waarde van de goederen en diensten die er in Nederland worden geproduceerd (het bbp). Vanzelfsprekend is het goed dat welzijn een belangrijker maatstaf wordt dan materiele welvaart, omdat welzijn een breder begrip is. Dit omvat ook de mate van geluk die ervaren wordt en de manier waarop een samenleving met de aarde, grondstoffen, dieren, planten en bomen omgaat.
Het gevaar is echter groot dat de welzijnsactivisten met een grote mate van dwang de consumptie ongenuanceerd te lijf gaan en daardoor het grootste deel van de Nederlandse huishoudens verhindert om een materieel menswaardig bestaan te leven met toegang tot goede voeding, goede gezondheidszorg en welzijnsbevorderend wonen.
De aandacht wordt afgeleid van de steeds schever wordende inkomens- en vermogensverdeling, OOK in Nederland.

In september komt mijn boek ‘Geld in de Bijrol’ uit. Hierin staat veel meer te lezen over mijn visie op hoe we naar een menswaardige samenleving voor ALLEN kunnen gaan ontwikkelen en niet voor de relatief happy few, die voor tien consumeren.