een vernieuwende visie op mens, geld en waarde

Weer een nieuwe crisis?

6 november 2017 Deze  column draag ik – met grote dank – op aan de donateurs, die het mij mogelijk maken om mijn nieuwe boek te schrijven en zelfstandig uit te geven.

Door onder andere Joris Luyendijk ‘Dit kan niet waar zijn’ en Ewald Engelen ‘De schaduwelite, niets geleerd, niets vergeten’ zouden we al hebben kunnen weten dat de volgende crisis in aantocht is. Interessanter is daarom de vraag waarom De Volkskrant op 6 november 2017 een hoofdartikel wijdt aan het onderwerp: ‘Hebben we dan niets geleerd?’ Kennelijk is de tijd gekomen dat wij worden voorbereid op een nieuwe crash.

In de V.S., schrijft de Volkskrant, zijn banken en beleggers weer even onverantwoord bezig als in de periode voor de crisis, die in 2008 uitbrak. Er worden weer leningen verstrekt aan particulieren en bedrijven, die daarvoor niet in aanmerking komen. Daardoor ontstaat er weer een grote berg aan slechte leningen, die evenals dat voor de vorige crisis het geval was, worden weggepoetst door ze te verpakken en te verkopen, met het ‘triple A’ predicaat van Standard & Poor’s en Moody’s de ratingbureau’s die in handen zijn van de wereldcontrolerende schaduwelite. Weer exporteert de V.S. zijn slechte leningen en omdat er ‘niets is geleerd’ worden deze leningen (Collateralized Debt of Loan Obligations) aangekocht door beleggers over de hele wereld.

Waarom nemen beleggers dit risico? De Volkskrant schrijft omdat er door toedoen van de geldverruimingspolitiek van de Fed (centrale bank V.S.) en de ECB (centrale bank eu) grote hoeveelheden geld in handen van de beleggers zijn gekomen. Dit is een juiste constatering. Het geld dat was bedoeld om de economie te stimuleren – tenminste zo is het aan ons verkocht- is in hoge mate terecht gekomen in de zakken van de grote beleggers, beleggingsfondsen en investeringsbanken, die hun slechte leningen van voor de vorige crisis hebben verkocht aan de Fed en de ECB en daardoor de beschikking kregen over een grote hoeveelheid geld. Wat doen ze hiermee? Het wordt opnieuw belegd in riskante beleggingen, omdat hierop meer winst (rendement) wordt behaald. Hieraan ligt een diepgewortelde, blinde hebzucht ten grondslag en een systeem dat geld met geld verdienen in een enorme mate faciliteert. Kijk maar naar het afschaffen van de dividendbelasting in Nederland.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek lichtte een tipje van de sluier op door bekend te maken dat de rijkste 10% Nederlanders niet € 552 miljard aan bezittingen had in 2014, maar € 618 miljard (75% van het totale bezit exclusief de overwaarde op de eigen woning). Met deze boodschap kwam het CBS geruisloos in augustus 2017. Men laat ons echter nog steeds wachten op wat de situatie in 2015 en 2016 was. Kennelijk is die zo stuitend, dat deze gegevens nog steeds niet zijn gepubliceerd. En dat is dan nog zonder de vermogens die zijn opgestapeld in de belastingparadijzen. Niet toevallig zijn 380 journalisten in 67 landen bezig met onderzoek naar wie en hoeveel er in de belastingparadijzen is ondergebracht. Ze laten echter alleen het topje van de ijsberg zien, als er wordt geschreven over vele miljoenen…

In werkelijkheid gaat het om het veelvoud van vele miljoenen en moet er eerder worden gedacht in biljoenen dollars. Verder worden er namen genoemd, zoals de Queen van Groot-Brittannië, die met geld opgeslagen op de Kaaiman Eilanden leningen laat verstrekken in Engeland waarvoor woekerrentes worden berekend. Het gaat erom dat we ‘oh’ en ‘ah’ roepen en dat we vooral gaan denken dat de 380 journalisten alle ongerechtigheid blootleggen. Nee dus, want er zijn namen die je niet zal zien verschijnen, zoals Rothschild, Warburg, Schiff, Loeb, Rockefeller om er een paar te noemen… Namens de Queen zal vast worden gemeld dat zij niet op de hoogte was van deze misstand, dat ze het diep betreurt en dat het zal worden gecorrigeerd. De mindere goden zoals boef Bono mogen hangen.

De grondslag van dit treurspel is ongelimiteerde hebzucht en honger naar macht. Hoe meer je hebt, hoe groter de macht en als je tot de elitekring van superrijken behoort dan maak je deel uit van de schaduwregering of ‘the hidden hand’.

Wat kunnen we eraan doen? Allereerst moeten we onszelf realiseren dat wij het zijn die de waarde produceren in de vorm van goederen en diensten. Wij zijn de ontwerpers van de robots en van de algoritmes in de geautomatiseerde systemen waarmee de elite zoveel macht naar zich toetrekt, dat men ons geheel kan (gaan) controleren. Waarom kan men dat doen? Omdat wij nog steeds geloven in de mythe van het geld. Dat het om het hebben van geld draait en niet om talenten, vaardigheden, kennis en inzet. Straks is het productieproces dermate geautomatiseerd en gerobotiseerd dat het grootste deel van de wereldbevolking tot werkeloosheid is veroordeeld.

De productiemiddelen en de grondstoffen zijn (straks) geheel in handen van een kleine elite, die van deze club deel uitmaken omdat ze zich hebben laten leiden door hebzucht. Zij hebben hun vermogen bij elkaar gegraaid ten koste van hun medemens. Van mensen met zo’n mentaliteit in een machtspositie kun je geen menslievendheid verwachten. Zij zullen van de ‘nutteloze vreters’ af willen en alleen degenen laten voortbestaan, die hen nog van dienst zijn.

De enige verandering die echt werkt komt van onderen op. Door mensen die door alle triestheid van deze tijd heen tot de ontdekking zijn gekomen dat het enige wat er echt toe doet LIEFDE is. Liefde voor het leven, liefde voor de aarde, liefde voor de medemens, liefde voor de natuur en niet te vergeten, liefde voor jezelf. Het is de hoogste tijd dat deze mensen gaan opstaan en zich niet langer laten kortwieken door de verdeel- en heerspolitiek van de elite. Verandering van onderen op. Er zijn al veel mensen fantastisch bezig, overal in de wereld. Het enige wat ontbreekt is luisteren naar elkaar, elkaar vertrouwen geven en samenwerken op basis van de eigen authenticiteit en soevereiniteit.

© Ad Broere