een vernieuwende visie op mens, geld en waarde

Waarom het anders en beter kan met de economie

Op 19 februari heb ik op uitnodiging van Luca van Dinter in Alverna bij Nijmegen een lezing gehouden voor een groep mensen die zich richt op de vrijheid en onafhankelijkheid van het individu. Luca had de vraag of ik iets wilde vertellen over de verkoop (securitisaties) van hypotheken en leningen door banken en over de (rol van) De Vrije Media. Het werd een lezing die ging over zeven met elkaar samenhangende onderwerpen, alle over geld en economie. Door de zeven onderwerpen te behandelen, wilde ik de onderlinge verbanden hiertussen duidelijk maken.

Het ging achtereenvolgens over:

Geldcreatie
Rente
Herverdelingsmechanisme
Inkomens
Europese Centrale Bank, geldverruimingspolitiek
Securitisatie
Pensioenen

Stuk voor stuk zijn het onderwerpen waarover in de media te weinig, verkeerde of geen informatie wordt gegeven en het zijn daardoor evenzovele argumenten voor onafhankelijke onderzoeksjournalistiek. Dus dat wat Coöperatie De Vrije Media UA voor ogen heeft.

Het werd een levendige gebeurtenis met veel interactie, constructieve vragen en goede aanvullingen. Bijvoorbeeld, dat er momenteel een rechtszaak gaande is in Eindhoven waarin de dager de gedaagde bank ten laste legt dat bij securitisatie de juridische eigendom van de hypotheek wel degelijk door de bank wordt overgedragen aan de koper. Dit is een interessante ontwikkeling, die een grote streep zou kunnen zetten door deze voor de klant nadelige praktijk van banken. Het zou er zelfs toe kunnen leiden dat de klant niets meer verschuldigd is aan de bank die zijn of haar hypotheek heeft verkocht (gesecuritiseerd).

Verder werd er gesproken over een brief die naar de bank kon worden gestuurd, waarin de klant voorstelt om eerst transparantie te geven over een aantal onduidelijkheden (rente, securitisatie) voordat de betalingen naar de bank hervat zouden worden. Om te voorkomen dat de schrijver problemen zou kunnen krijgen met de bank, zouden de maandbetalingen op een geblokkeerde rekening bij een speciaal hiervoor opgerichte Stichting worden gestort. Als je geïnteresseerd bent in het versturen van deze brief, neem dan contact op via www.dereunie.info

Ik heb de lezing gegeven en het pleidooi voor het lidmaatschap van De Vrije Media gehouden op basis van mijn kennis op het gebied van geld en economie. Vanzelfsprekend zijn er -veel- meer onderwerpen, waarvoor professionele onafhankelijke onderzoeksjournalistiek zolangzamerhand pure noodzaak is geworden. Zoals ik in de inleiding heb gezegd. Verkeerde informatie, onvoldoende of geen informatie leiden tot onjuiste conclusies en hebben een spanningsveld tot gevolg tussen wat mensen ervaren als werkelijkheid en wat hen voorgehouden wordt als werkelijkheid. Dit is DE voedingsbodem voor onvrede en daardoor voor populisme. Door lid te worden van De Vrije Media draag je bij aan een betere informatie, aan het wegnemen van verwarring en daardoor aan meer zelfvertrouwen en duidelijker keuzes.

Klik op deze link om de presentatie te bekijken:

presentatie 19 februari 2017

naar beneden scrollen, de presentatie begint met een blanco pagina.

(c) Ad Broere, econoom