een vernieuwende visie op mens, geld en waarde

Vaccinatieschade?

De documentaire Vaxxed is de moeite waard van het bekijken, als je dat nog niet zou hebben gedaan. Het geeft informatie over een onderwerp, waarover weinig transparantie en veel autoritaire stellingname is. Ik ben geen zelfbenoemde specialist op het gebied van vaccinaties, wel een waarnemer en in de documentaire Vaxxed is er wel het een en ander waarneembaar wat vragen oproept waarop tot dusver – voor zover ik kan nagaan – geen duidelijk antwoord werd gegeven.

https://vimeo.com/ondemand/vaxxed?ct=t%28%29&fbclid=IwAR3JOxhwcYr54QZIrnRYkgPvXtK31v3D-8MAfz0Cnz99oh01jWWnwZkKvW8

Enkele vragen:

Is het waar dat farmaceutische concerns hun vaccins niet goed hebben getest voordat ze op de markt werden gebracht en daardoor baby’s en peuters als proefkonijn hebben gebruikt om hun producten te testen.

Is het juist dat er met onderzoeksresultaten werd geknoeid om een voor de farmaceutische concerns gunstige uitkomst te krijgen, zoals in de documentaire werd getoond?

Waarom werd Dr. Andrew Wakefield -te zien in de documentaire- afgeserveerd als ‘frauduleus’? Wakefield maakt in de documentaire de indruk een uitermate redelijk en genuanceerd standpunt in te nemen. Hij is niet tegen vaccinaties. Wakefield pleit er voor dat vaccinaties niet in cocktails worden toegediend, zoals dat met MMR (mazelen, bof en rode hond) het geval is. Hij adviseert deze vaccinaties afzonderlijk toe te dienen.

Is het waar dat peuters op 1,5 jarige leeftijd gevoeliger zijn voor belastende stoffen in vaccinaties, in het bijzonder Thiomersal, speciaal als er sprake is van een cumulatie van die stoffen in het lichaam van peuters?

Waarom worden de schrijnende voorbeelden weggeschoven van peuters, die totdat ze werden gevaccineerd volkomen normaal waren en na de vaccinaties plotseling autistische verschijnselen toonden? Zijn de in de documentaire genoemde gevallen onderzocht op een verband met de vaccinaties?

Is het waar dat het aantal gevallen van autisme groeit? Er worden meerdere voorbeelden getoond van peuters die zich perfect normaal ontwikkelden totdat ze op 1,5 jarige leeftijd MMR (mazelen, bof en roodvonk) vaccinaties kregen toegediend. Deze peuters vertonen hetzelfde patroon van koorts en vervolgens autistische verschijnselen waaronder ‘head banging’. Het overkomt in de VS volgens de documentairemakers 2 op de 50 peuters, maar het aantal is groeiende. Hoe is het in Europa?

Is het waar dat het vaccinatieprogramma nog steeds ongewijzigd uitgevoerd, omdat er volgens de gezondheidsautoriteit CDC in de VS er GEEN verband bestaat tussen vaccinaties en autisme?

Deense wetenschappers hebben met een groot onderzoek aangetoond dat vaccinaties tegen de mazelen, bof en rode hond geen autisme veroorzaken bij kinderen. In de studie werden Deense kinderen die een prik kregen vergeleken met kinderen die niet gevaccineerd werden.

De onderzoekers volgden tot half 2013 bijna 660.000 tussen 1999 en 2010 in Denemarken geboren kinderen. Zij concludeerden dat er geen hoger risico op autisme is bij kinderen die op jonge leeftijd werden gevaccineerd.

Is het waar dat de samenstelling van de vaccins op grond van de ervaringen in de VS zo werd aangepast dat er geen direct waarneembare schade meer volgde? Als dit het geval zou zijn dan ligt er een grote verantwoordelijkheid bij de farmaceutische concerns voor het op de markt brengen van niet goed uitgeteste producten.

Er worden in de VS jaarlijks 3,4 miljard doses vaccin toegediend, 10 per inwoner. Wereldwijd worden er tussen 15 en 16 miljard vaccins toegediend, ongeveer 2 per wereldbewoner. De VS is absolute koploper in vaccineren.

Hoeveel gevallen van autisme zijn er geconstateerd bij peuters van 1,5 jaar in Nederland, na het toedienen van vaccinaties?

Waarom moet er tegen mazelen, bof en rode hond worden gevaccineerd? Zijn dit geen kinderziektes die door het ziekteproces door te maken juist het immuunsysteem van kinderen versterken? Hoeveel dodelijke gevallen waren er van deze kinderziektes in Nederland voordat er werd gevaccineerd?

Ad Broere


Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *