een vernieuwende visie op mens, geld en waarde

Tot aan de Hoge Raad toe

Jurgens Redczus, initiatiefnemer van de petitie ‘Stop de onwettige digitale €’ woont in Leeuwarden en heeft al meerdere keren van zich laten horen door onder andere de expositie tegen het geldgeweld in het voormalige ABNAmro kantoor in Leeuwarden. De expositie was in 2018 en trok veel belangstelling. Als Jurgens een gelegenheid krijgt om het onwettige karakter van het bankengeld aan de kaak te stellen dan laat hij dat niet na.  Dit is de reden voor een interview.

Ad Broere:  Waarom verzet jij je tegen het digitale bankengeld? 

Jurgens Redczus: Het roept bij mij een groot verzet op als ik als willige betaler wordt veroordeeld als wanbetaler.

A: Wil je dat uitleggen?

J: Als je als consument je verplichtingen wil voldoen met bankbiljetten en munten dan wordt je teruggefloten en verplicht om anders te betalen. Daar klopt helemaal niets van want bankbiljetten en munten zijn wettig betaalmiddel (chartaal geld) en het digitale bankengeld is dat niet. Natuurlijk wil ik de Zorgverzekeraar betalen, dat moet want ik heb een overeenkomst, maar ik wil wel mijn betaling kunnen verantwoorden .

A: Verantwoorden? Wat bedoel je daarmee?

J: Ik ben plichtsethicus en betalen van rekeningen met onwettig geld druist tegen mijn ethiek in.

A: Om welke betaling gaat het?

J: Die van de ziektekostenverzekering bij De Friesland Zorgverzekeraar (DFZ). Ik heb al veertig jaar een zorgverzekering bij  DFZ en de premies betaalde ik steeds per incasso, totdat ik in de gaten kreeg dat de digitale € geen wettig betaalmiddel is. Niets aan de hand, totdat DFZ weigerde mijn contante betaling in ontvangst te nemen. Dat was des te vreemder omdat DFZ in de eigen betalingsvoorwaarden had staan dat contante betalingen waren toegestaan.

A: Dan had je de betalingen toch gewoon weer in contanten kunnen doen ?

J: Nee, want DFZ veranderde de betalingsvoorwaarden in: ‘een automatische incasso, via een acceptgiro, of met elektronische betaling’. 

A: Zou een contante storting op je bankrekening bij de bank met de acceptgiro dan een oplossing zijn?

J: Nee, ik heb geen bankrekening . Nergens in de wet staat dat ik verplicht ben om een bankrekening te hebben.  Een bankrekening nemen betekent dat ik een commerciële onderneming , waarvan ik de doelstellingen niet onderschrijf, financieel zou ondersteunen en ook dit druist tegen mijn ethiek in. 

A: Hoe is het je vergaan met DFZ?

J: DFZ beschuldigde mij van wanbetaling . Er zijn inmiddels processen gevoerd, hoger beroep aangetekend en de rechter heeft bepaald dat de nieuwe betalingsvoorwaarden van DFZ geldig waren. Hij veroordeelde mij tot digitale betaling op straffe van een boete van € 3.150 als ik in gebreke zou blijven. 

A: Dat lijkt op een nederlaag.

J: dan ken je me nog niet. Ik heb nu aan de Hoge Raad gevraagd een uitspraak te doen over mijn standpunt dat ik niet verplicht mag worden om van een particuliere instelling (bank) een dienst te moeten afnemen, te meer omdat ik concrete gewetensbezwaren tegen banken heb. Ik heb een brief in mijn bezit waarin onomwonden staat dat digitaal bankengeld geen wettig geld is.

DNB geen wettig betaalmiddel

A: Waarom daarnaast de petitie?

J: Omdat ik uitermate teleurgesteld ben over de aanbevelingen die de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) heeft gedaan aan de regering naar aanleiding van het Burgerinitiatief Ons Geld. De hele kwestie van het onwettige karakter van digitaal bankengeld blijft onaangeroerd en ook over rente wordt met geen woord gesproken. Daarom wil ik deze kwesties opnieuw aankaarten bij het parlement door middel van de petitie ‘Stop de onwettige digitale €’

Steun Jurgens Redczus bij het aan de kaak stellen van het onwettige karakter van de digitale euro en teken de petitie:  

klik hier: https://petities.nl/petitions/stop-de-onwettige-digitale-euro?locale=nl