een vernieuwende visie op mens, geld en waarde

Superrijkdom en machtsmisbruik

In het gesprek dat ik op 8 januari 2020 met Paul Buitink had voor Café Weltschmerz werd de nadruk gelegd op de groeiende vermogensongelijkheid in de westerse wereld, waar onder in Nederland.

Steeds meer mensen zien hun koopkracht slinken en uitgaven die twintig jaar geleden nog zonder probleem konden worden gedaan, zijn niet langer haalbaar of er moet naar goedkope alternatieven worden gezocht. Binnenkort is de uitzending op YouTube te zien. Vanmorgen las ik op Beursbox een column van Tom Lassing, die ik met zijn toestemming in zijn geheel heb overgenomen. Zijn conclusie dat het onwil is van de superrijken om hun rijkdom te verdelen en dat de massale verarming daarvan het gevolg is, kan binnen de context van het huidige financiële stelsel goed worden geplaatst. Ik zie het als de zoveelste bevestiging dat zolang we blijven vasthouden aan dit op hebzucht, eigenbelang en machtsstreven gebaseerde financiële stelsel, het grootste deel van de mensheid lijdt onder de grillen van relatief weinigen. Maar daarover meer in het Weltschmerz gesprek.

WAAROM MILJARDAIRS WEINIG BIJDRAGEN (Tom Lassing)

In de VS is trickle down economics het uitgangspunt voor de regering Trump.
Maak de rijken extreem rijk en geef hen belastingmeevallers en die rijkdom zal naar beneden druppelen.
De meeste mensen zien wel in dat dit onzin is, maar ik wil het hier ook uitleggen waarom het onzin is.
Gaan we even uit van de persoon die miljardair is.
Die persoon is schatrijk en veel van de rijkdom zit in zijn bedrijf. Dat bedrijf kom ik later op, ik wil me eerst concentreren op de persoon. Deze persoon koopt een enorm huis en een enorme boot. Deze persoon eet in luxe restaurants en gaat alleen naar heel exclusieve lokaties op vakantie.
Kortom, de uitgaven blijven in een klein clubje van andere rijken. Er werken wat mensen voor die extreem rijken, maar de lonen zijn laag voor de schoonmakers en serveersters.
De lokale middenstand profiteert vrijwel niet van die miljardair.
Zou je die rijkdom van één miljardair verdelen over 1000 miljonairs, dan zou er 1000 x meer omzet zijn voor de lokale middenstand. Een miljonair koopt nog wel bij de lokale middenstand. Die miljonair gaat nog wel lokaal uit eten en die zorgt dus wel voor 1000x meer schoonmakers en serveersters die nodig zijn.
Stel even dat je het geld van één miljardair verdeeld zou hebben over 10.000 mensen die ieder een extra 100.000 hebben. Kan je je indenken was dat voor impact op de lokale economie heeft?
Gewone consumenten geven veel sneller hun geld uit. Een miljardair heeft vaak veel spaargeld dat niets doet. 10.000 mensen met 100.000 geven een fors deel uit hetgeen de lokale economie ten goede komt.
Het is maar een simpele uitleg, maar weet dat de westerse economie voor 70% drijft op consumenten uitgaven. Een betere verdeling van rijkdom is dus goed voor de economie. Trickle down economics is klinklare onzin.

Dan de bedrijven, zoals Amazon, Ebay, Google, Apple, Microsoft, Alibaba, Samsung…
Allemaal enorme bedrijven die het voor elkaar krijgen om enorme belastingmeevallers te krijgen.
Lokale kleine concurrenten kunnen nooit winnen, want die lokale partijen betalen wel volle belastingen. Wat je dus ziet, is dat veel lokale werkgelegenheid verdwijnt naar een bedrijf in een ver land. Die lokale ondernemer met lokaal personeel verdwijnt en ergens in een kuststaat in de VS is er een grote fabriek waar een paar mensen en veel robots het werk voortaan doen.
Alibaba is spotgoedkoop in kleine spullen die weinig wegen maar het zorgt er wel voor dat speelgoedzaken, Blokkers etc. uit het straatbeeld verdwijnen. Het kost ook steeds meer moeite een lokale techneut te vinden. In alle sectoren zie je dat enorme ketens ontstaan die opgekocht worden door grotere ketens en uiteindelijk bezitten een tiental ondernemingen in de wereld bijna al ketens die in de wereld bestaan. Die tien ondernemingen betalen vrijwel geen belastingen meer, want ze zijn machtiger dan welke regering dan ook.
De miljardairs in de wereld zuigen de wereld leeg. Uiteindelijk raakt ze dat ook, maar u begrijpt wel dat hun rijkdom zo groot is dat het generaties gaat duren voor die families aan de bedelstok hangen. Ondertussen is de rest van de wereld al omgekomen van honger.
Helaas lijkt het er op dat een restart van de menselijke wereld de enige optie nog is. We zijn met te veel vinden de rijken der aarde. De eeuwige oorlog van de VS met de moslimwereld is geen toeval. In mijn ogen wil men een massale uitsterving via verarming creëren, zodat daarna een nieuwe economie kan worden gebouwd met een onaantastbare elite en een volkomen onderdrukte onderklasse die slechts moet werken voor de elite. Een veel kleinere onderklasse, want robots gaan het merendeel van het werk doen. De armen moeten in de toekomst sterven. Ze zijn dan immers nutteloos voor de economie geworden. Dát is waar we naar toe dreigen te gaan. Dát is wat je wilt als je de rijkdom niet wilt verdelen.

Beursbox © Alle rechten voorbehouden.