een vernieuwende visie op mens, geld en waarde

Rutte en Aandeelhouderswaarde

Minister President Rutte,

Ik hoorde u tijdens de Algemene Beschouwingen spreken over een bezoek van u aan Shell. Zij leggen volgens u het accent op transitie, terwijl het niet meer dan een kleine activiteit van dit concern is. De nadruk ligt nog steeds op olie en gas.


In mijn eerste boek, ‘Een Menselijke Economie’, gepubliceerd in 2009, schreef ik al dat Shell slechts een fractie van de cashflow gebruikt (minder dan 1%) voor de ontwikkeling van duurzame energie. Shell had in die tijd nog de slogan TINA, dit betekent, There Is No Alternative. Niet voor fossiele brandstoffen. Leugens, vanzelfsprekend, want in een donkere hoek van hun opgeslagen uitvindingen lagen wel degelijk duurzame alternatieven, die werden opgekocht van de uitvinders en vervolgens verdonkeremaand onder het excuus, ‘onuitvoerbaar’.’

Shell is maar met een ding bezig en dat is aandeelhouderdwaarde. Dus het bevredigen van de belangen van uw kiezers.

U ging uw betoog voort met de uitlating dat ook Nederland het heeft over transitie en dat het daar evenmin als Shell serieus mee bezig is. Daar moet wel verandering in komen, maande u uw gehoor. Dat Nederland nog geen werk maakt van de transitie is geen luxeprobleem, zoals dat bij Shell het geval is. U weet dat natuurlijk best, maar het past u niet om uw kiezers af te vallen en meer druk bij Shell te leggen om voorloper te worden op het gebied van energievernieuwing.

Opnieuw kan ik niet anders concluderen dan dat u en uw kabinet er niet voor ons zijn. Het vasthouden van Shell aan fossiele brandstoffen doet mij overigens denken aan de vasthoudendheid waarmee uw tweede man de vaccins erdoor heen duwt.

Ad Broere