een vernieuwende visie op mens, geld en waarde

rentevrije economie: utopie of reële mogelijkheid?

Op 27 januari 2014 schreef ik een post op de social media over de verantwoordelijkheid van de overheid voor de bestaanszekerheid en de welvaart van de héle bevolking. Dit statement was het uitgangspunt voor het Burgerinitiatief dat later in het jaar werd gestart onder de naam Burgerinitiatief Ons Geld.

GRONDWET
Hoofdstuk 1
Grondrechten
1. De bestaanszekerheid der bevolking en spreiding van welvaart zijn voorwerp van zorg van de overheid.

Zowel de bestaanszekerheid van de bevolking als de spreiding van welvaart worden ernstig bedreigd door:
1. Geldschepping uit het niets door commerciële banken.
2. Het huidige verdienmodel van banken waarbij opbrengsten zijn gebaseerd op de hoeveelheid geld die door commerciële banken wordt uitgeleend.

Rentevrij 1

Overwegende dat:

 • Commerciële banken scheppen geld door schuld uit het niets en dragen voor 90% of meer bij aan de hoeveelheid (digitaal) ‘geld’ dat in omloop wordt gebracht.
 • Commerciële banken hebben geen maatschappelijke doelstelling en sluiten daarom niet aan op de belangen van de samenleving.
 • Commerciële banken hebben zowel een zeer laag eigen vermogen als een zwakke liquiditeit en zijn daardoor buitengewoon kwetsbaar, de continuïteit staat bij economische tegenwind voortdurend onder druk.
 • Commerciële banken zijn niet in staat om de economie weer in beweging te brengen, laat staan de ontwikkeling van een nieuwe economie adequaat te financieren.
 • Commerciële banken hebben hun balansen niet opgeruimd. Sinds het uitbreken van de crisis tot de dag van vandaag is daardoor onbekend wat de werkelijke financiële positie is.
 • Commerciële banken vragen rente voor geld (betaalcapaciteit) dat niet hun eigendom is.

Rentevrij 2En verder:

 • Rente destabiliseert de economie.
 • Rente is de hoofdoorzaak van inflatie.
 • Rente veroorzaakt werkloosheid.
 • Rente jaagt de groei van de economie en daardoor uitputting van natuurlijke hulpbronnen (grondstoffen) aan.
 • Rente bevoordeelt een kleine minderheid ten koste van de grote meerderheid.

Daarom is het taak van de overheid om:

De bestaanszekerheid en de welvaart van de bevolking veilig te stellen door het beëindigen van geldschepping door commerciële banken en rentebankieren.

Commerciële banken moeten (gedwongen worden om) hun verdienmodel te baseren op de door hen geleverde TOEGEVOEGDE WAARDE en niet langer op rente.

Uit deze verklaring blijkt, dat het accent wat mij betreft ligt op rente. Het Burgerinitiatief Ons Geld was een samenwerkingsverband tussen de Stichting Ons Geld, De Verleiders (onder andere van het theaterstuk ‘Door de bank genomen’) en Ad Broere. De meerderheid in het samenwerkingsverband vond het verstandig om de nadruk te leggen op geldschepping en niet op rente. Dit was de reden waarom ik afscheid heb genomen van het Burgerinitiatief. Ik geloof niet in de stapsgewijze aanpak die men voor ogen had (heeft), dus eerst het probleem van geldschepping aanpakken en daarna rente. De simpele waarheid is, dat de inkomens en vermogens steeds schever worden verdeeld als gevolg van rente en meer algemeen als gevolg van geld met geld verdienen en dat dat de kernoorzaak is van de scheve inkomens- en (vooral) vermogensverdeling.

Rentevrij 3

 

De florijn is een munt, die landelijk is geïntroduceerd op 22 september 2016. Kredieten in deze munt zijn rentevrij, omdat de initiatiefnemers van de florijn een rentevrije economie voorstaan. Eerder interviewde ik namens De Vrije Media Anthony Migchels, de ‘hoofdontwerper’ van de florijn. Hij is al vele jaren actief op het gebied van monetaire hervorming. De florijn is het resultaat van lang onderzoek en ervaring. De grote voordelen van de florijn ten opzichte van andere initiatieven zijn:

 • Rentevrije kredieten
 • Lage kosten voor ondernemers
 • Geen kosten voor particulieren
 • Inwisselbaarheid van florijnen in euro’s
 • Eenvoud en betaalgemak
 • Geen pretenties, lage overhead

Vanzelfsprekend heeft de florijn draagvlak nodig om succesvol te kunnen zijn. Heel simpel, als je florijnen hebt, dan moeten deze besteedbaar zijn, waardoor ze gaan circuleren. Hoe meer florijnen er in circulatie zijn, hoe meer mogelijkheden er zijn om bedrijfskredieten te verlenen en – op termijn- zelfs rentevrije hypotheken mogelijk te maken. Toch hoeft geen enkele deelnemer-ondernemer zelfs in de aanloopfase zorgen te hebben over een opeenhoping van florijnen in zijn kas. De overtollige florijnen kunnen gewoon via de beurs weer worden ingewisseld – met een discount – voor euro’s. Dit is echter niet de bedoeling en de opzet van de florijn. De ondernemer moet bijvoorbeeld zijn inkopen kunnen doen met -gedeeltelijk- florijnen. Gedeeltelijk omdat ondernemers vanzelfsprekend altijd rekening moeten houden met de betalingen die -nog- niet in florijnen kunnen worden gedaan. Hoe meer deelnemers, hoe ruimer echter de mogelijkheden zijn om de florijn te besteden. Hetzelfde geldt ook voor particulieren.

Rentevrij 4

De florijn heeft een aantal enthousiaste mensen in haar gelederen, die als ‘werver’ optreden. Zij interesseren bedrijven in deelname door ze te informeren. Zo wordt het aanbod van deelnemers gaandeweg steeds gevarieerder en geografisch goed gespreid. Doe mee met de florijn. De kosten en het risico van deelname zijn laag en elke deelnemer maakt het draagvlak van de florijn groter. Daardoor creëren alle deelnemers met elkaar de rentevrije economie en zorgen ze met elkaar voor dat waar de overheid voor zou moeten zorgen, maar waarin zij verzaakt: ‘De bestaanszekerheid der bevolking en spreiding van welvaart zijn voorwerp van zorg van de overheid.’

© Ad Broere, econoom