een vernieuwende visie op mens, geld en waarde

Pensioenongelijkheid tussen Frankrijk en Nederland

Waarom heeft een Parijse metrobestuurder een pensioen van 3700 euro en stopt hij op zijn 52ste, terwijl een Amsterdamse buschauffeur op zijn 67ste (en 4 maanden) stopt met een pensioen van 2500 euro?

Sparen Fransen dan zo veel voor hun pensioen en Nederlanders te weinig? De werkelijkheid is precies omgekeerd. In Nederland wordt er veel meer gespaard voor de aanvullende pensioenen dan in Frankrijk. De Nederlandse pensioenreserve is in 2019 opgelopen tot 1,7 biljoen 1700 miljard) euro. De Franse pensioenreserve heeft een grootte van 10 procent van die van de Nederlandse pensioenfondsen.

Met deze en meer absurditeiten toont econoom en pensioenexpert Rob de Brouwer in zijn gesproken column aan dat de Nederlandse pensioengerechtigden worden voorgelogen.

De directeur van De Nederlandsche Bank en de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voeren een afbraakbeleid. Het Nederlandse pensioenstelsel is in verhouding het meest robuste ter wereld. Toch worden de ouderen afgescheept met een aanvullend pensioen dat al twaalf jaar niet werd geindexeerd. Dit zal in de komende decennia ook niet gebeuren door de absurd lage rekenrente en de belachelijk hoge eisen die aan de dekkingsgraad van de pensioenfondsen worden gesteld. De jongeren worden tegelijkertijd opgezet tegen de ouderen omdat ‘er straks geen pensioenen meer zijn’. Als het mis gaat met de pensioenen, dan is Nederland het laatste land op de hele wereld waar dat zal gebeuren.

De Europese Centrale Bank(ECB) heeft schriftelijk bevestigd dat er geen toezicht op pensioenfondsen wordt gehouden. Hetzelfde geldt dan ook voor De Nederlandse Bank (DNB), als filiaal van de ECB. Het is ook logisch dat DNB dit niet doet, want een pensioenfonds is geen verzekeringsbedrijf. De pensioenreserve van een fonds is het collectief eigendom van de pensioengerechtigden. Die hebben het dus voor het zeggen en niet de directeur van DNB. Hun advies wordt op prijs gesteld, maar niet dwingend. Zoals nu het geval is.

Rob de Brouwer benoemt de onwaarheden in zijn gesproken column (14 minuten)

Hieronder staat een overzicht van de pensioenreserves van een groot aantal landen per eind 2017. Vooral de verhouding reserves/BBP is van belang. Nederland springt er duidelijk uit. We zijn een spaarzaam volkje dat zichzelf tekort doet onder druk van een paar strenge bovenmeesters.