een vernieuwende visie op mens, geld en waarde

Pensioenen onbetaalbaar? Onzin, zegt Rob de Brouwer

Op 27 februari 2019 sprak ik voor Café Weltschmerz met Rob de Brouwer over pensioenen. Voor velen – vooral jongeren – niet het meest opwindende onderwerp. Zou je zeggen. Er zijn echter zo veel misverstanden – bewust en onbewust gecreëerd – dat de informatie van De Brouwer van groot belang is om een nuchtere en reële kijk op dit onderwerp te krijgen.

Het ging in dit gesprek vooral om aanvullende pensioenen en dus over de bemoeizucht van de overheid, de sturing van De Nederlandse Bank , die wel een zeer speciale opvatting heeft over toezichthouden, de hoax van de onhoudbaarheid van het pensioenstelsel en het niet kunnen indexeren. Ook wordt besproken hoe de toekomst van de pensioenfondsen eruit zou kunnen komen te zien. Vooral die van een serviceorganisatie dienstbaar aan alle pensioengerechtigden – jong en oud- en niet een bedrijf dat de pensioengerechtigden als klant heeft. Want zo presenteren ze zich vandaag de dag.

Dit gesprek is voor iedereen interessant. Kijk door de leeftijd van de gesprekspartners heen, want het gaat niet uitsluitend om het belang van hen die al met pensioen zijn. Het gaat ons allemaal aan.