een vernieuwende visie op mens, geld en waarde

Omkering

Waarom zouden we moeten omkeren? We hebben genoeg aan ons hoofd. De wereld is zo ingewikkeld geworden en er komt zo veel op ons af, dat het overloopt in ons hoofd. En dan kom jij met dat we moeten gaan omkeren? Van waar naar waar? Nogal vaag, hoor.

Er zijn momenteel mensen die mij de rug toekeren. Niet zozeer Ad Broere, maar dat waar ik voor sta. Eigenlijk zit hier iets tegenstrijdigs in. Ik vraag aan mensen hoe lang zij nog slaaf willen blijven van dit geldsysteem. Dus naar iets wat hun hoogste eigen belang zou moeten zijn. Geld is een onderdrukkingsmiddel in handen van hen die macht over de mens uitoefenen. Waarmee ik overigens niet beweer dat alle rijken onderdrukkers zijn. Dit geldsysteem is erop gemaakt om enkelen zeer onevenredig te bevoordelen en de meesten kort en klein te houden. Afhankelijk van geld en daardoor gedwongen om voor geld te werken. Niet omdat je door je werk je talenten kunt ontplooien. Niet omdat je levensvervulling vindt in het werk dat je doet. Tenminste, dit geldt voor de meeste van ons. Werken om je – veel te hoge – hypotheek af te lossen en de rente te betalen, werken omdat je een auto wilt rijden, op vakantie wilt, je kinderen wilt geven wat ze nodig hebben, om de vaste lasten te kunnen betalen, om je boodschappen te kunnen doen et cetera. En, voor velen, te weinig geld om zonder zorgen te kunnen leven.

Geld als onderdrukkingsmiddel. Op een identieke manier als religie eeuwenlang heeft gewerkt. Schuld, boete, straf, tekortschieten, publiekelijk te schande worden gemaakt en nog veel meer dat verbonden is met geld. Inflatie veroorzaken en dan grote groepen van mensen niet meer inkomen geven om de greep nog verder te versterken. Maatregelen afdwingen met behulp van geld, in het bijzonder met forse geldboetes. En tegelijkertijd mensen, die zich alles kunnen permitteren. Vooral echter, dat met geld wordt gestuurd. Wat wordt er gestuurd? Het gedrag van mensen. We zijn ‘hackable animals’. Alle angsten rondom geld zitten stevig verankerd in ons hoofd. In afzienbare tijd zal ons gedrag in de meest letterlijke betekenis worden gestuurd door geld. Ik bedoel hiermee Central Bank Digital Currency, het digitale geld dat via de centrale banken in omloop wordt gebracht en beschikbaar komt in de vorm van een basisinkomen. Want grote groepen mensen zijn niet langer nodig in de geldeconomie. Het zijn dan de ‘nutteloze eters’ geworden, die in leven worden gehouden door middel van een basisinkomen op voorwaarde dat het gedrag aan de eisen voldoet. Zo niet, dan geen CBDC.

Niet zo overdrijven, het komt allemaal wel goed. Wij worden allemaal autonoom en hebben geen CBDC nodig, we preppen, schaffen goud en zilver aan, zorgen voor onze eigen energievoorziening en kopen gezamenlijk bij de boer in. Niet zo zeuren Ad, we redden het wel… Redden jullie het? Wat als de kat uit de mouw komt? Wat als er chaos ontstaat doordat de economie crasht. Dat wil zeggen, de economie zoals we die nu kennen, met een grote diversiteit aan zelfstandige ondernemers en ondernemingen. Gaan we het dan redden in een wereld waarin iedereen primair voor zichzelf zorgt. Zo hebben we het geleerd in de geldeconomie. Flink zijn, hard werken, geld verdienen, sparen voor later, beleggen voor zoveel mogelijk rendement. Als je daarin niet mee kunt of mee wilt gaan, dan ben je verliezer en wordt je door de winnaars geminacht. Wij hebben het goed voor elkaar, doe hetzelfde als hoe wij het doen en dan komt het met jou ook goed.

Wat een enorme vergissing is dit! Nu velen van ons het nog relatief goed hebben lijkt het primair zorgen voor jezelf een juiste levenshouding. Er wordt niet bij stil gestaan dat we van elkaar vervreemden. Geen punt, want de ander is toch niet te vertrouwen. Ze zijn allemaal uit op geld, als het moet ten koste van de ander. Dan komt de klap. Wat doe je dan met je prep spullen, je eigen generator, je goud en zilver? Overleven, zeker en misschien maakt het voor sommigen weinig uit dat de samenleving om hen heen instort. Ongetwijfeld zullen echter ook veel mensen gaan merken dat die samenleving meer is dan een decor rondom hun leven. Dat we elkaar ontzettend nodig hebben en misschien komen dan ook velen er achter hoe we ons door geld in de luren hebben laten leggen.

Daarom kom ik NU met de omkering in ons denken. Weg uit het denken vanuit geld en dat wat we voor elkaar kunnen betekenen als nieuw uitgangspunt nemen. Dat is de essentie van ‘waardecreatie eerst’. Hoe ‘we’ dat doen? Allereerst niet afwachten totdat de grote klap komt en stappen nemen om ons weer met elkaar te verbinden en dan niet op basis van het uitgangspunt ‘wat zit erin voor mij?’ Op Mycells.net zijn er veel mogelijkheden om je met de anderen te kunnen verbinden. Regionaal, lokaal en op thema. Thema’s zoals gezondheid, communicatie, voeding, cultuur en economie. Een nieuwe economie, waarin geld een volstrekt ondergeschikte rol speelt en waarin mensen werken om hun talenten te ontplooien en om datgene te doen waarin vervulling kan worden gevonden. Waardecreatie, dus datgene doen wat anderen waardevol vinden. Via Mycells worden er in de komende tijd bazaars georganiseerd. Op die bazaars kunnen mensen elkaar ontmoeten en met elkaar uitzoeken wat de een voor de ander te betekenen heeft. Op alle terreinen, bijvoorbeeld een big-tech vrije mobiel, energieproductie, voeding, kleding, woningen, educatie, muziek, kunst, film maken, glazen wassen, tuinonderhoud, gezondheidsadviseurs, gesprekspartner, boodschappen verzorger en nog heel veel meer. Afhankelijk van hoeveel mensen hun afhankelijkheid van elkaar kunnen erkennen en bereid zijn om uit het gelddenken te stappen. Niet geforceerd, want iedereen moet datgene doen wat kan worden gedaan zonder in de problemen te komen. We hebben nog onze ankers in de euro geldwereld en moeten euro inkomen hebben om onze euro uitgaven te kunnen doen. In dat verband is het belangrijk om je contante euro’s als stembiljet te gebruiken en te stemmen voor ondernemers en ondernemingen die open staan voor de omkering

Op 18 juni is de première van een animatiefilm die de omkering is beeld brengt. Noteer het alvast in je agenda. Waarschijnlijk is het in Nieuwegein en is het in de middag.