een vernieuwende visie op mens, geld en waarde

‘Nutteloze mensen’

Yuval Harari in 2015, “We hebben nu te maken met een nieuwe klasse van ‘nutteloze mensen’, omdat computers steeds beter worden. Mensen worden daardoor overbodig en de vraag is wat te doen met zoveel mensen?”

Deze veelbetekenende woorden sprak de spindokter van het World Economic Forum op een Ted-talk in 2015:

Harari toont in deze Ted-talk een agnostisch beeld van de mens.* Computers die beter presteren dan mensen. Mensen die daardoor nutteloos worden. Verderop zegt hij – niet in de opname – ‘keep them happy with computer games’- Het begon met de controle over het denken. De ‘programmeurs’ hebben met de pijnappelklier een controlekamer in onze hersenen ingebouwd. Via die controle is de mens gaan denken wat de programmeurs willen dat er gedacht wordt. In de film de ‘Matrix’ worden de programmeurs getoond, die letterlijk in een controlekamer zitten. Vanuit het denken handelt de mens. Die handelingen hebben de wereld tot gevolg die we nu meemaken. Het navrante hieraan is, dat wij mensen zelf onze wereld vorm geven, daartoe geïnspireerd door de programmeurs. Er zijn weinigen die zich hiervan bewust zijn.

In deze wereld is de mens ver verwijderd geraakt van zijn eigen zelf, de autonome mens, die niet van buitenaf wordt beïnvloed, maar die leeft vanuit zijn eigen kern. De programmeurs lijken bijzonder succesvol te zijn met het scheiden van de mens van zijn autonome zelf. Alles wat die verbinding tot stand zou kunnen brengen, is verdacht gemaakt en uit het denken verwijderd. Zij gebruiken daarvoor vier machtige wapens: Angst voor de dood **, de creatiekracht ombuigen naar sexualiteit, geld als wapen om de mens gevangen te houden in het gevecht om het bestaan en religie om God ‘De Vader’ buiten de mens te plaatsen.

De kaart van angst voor de dood is in de afgelopen jaren met succes uitgespeeld met ‘het virus’. De kaart van de sex is duidelijk als je kijkt naar wat er op de tv en in films wordt vertoond. En dan met name dat de aandacht er steeds op wordt gevestigd. Geld is de minst begrepen, maar misschien wel de grootste bedreiging voor de mens. Religie ten slotte, heeft ervoor gezorgd dat de mens een externe God ging aanbidden. Dit paste vanzelfsprekend heel goed in het plan van de programmeurs.

De massa waarover Harari het heeft, wordt kort gehouden door de koopkracht van mensen aan te tasten en om degenen die bruikbaar zijn voor het narratief te bevoordelen. Ook is geld voor de machtigen het middel om de wereld naar hun hand te zetten. Ook de machtigen hangen overigens aan de touwtjes van de programmeurs. Zij menen echter onaantastbaar te zijn, waardoor ze hun kwalijke praktijken schaamteloos kunnen uitvoeren.

We komen alleen van de programmeurs af als we de weg naar binnen gaan bewandelen. De eerste stappen zijn daarbij om terug te gaan naar de wereld zoals die eruit zag voordat de computer zijn intrede deed. Dat is al een hele opgave. Zonder de computer, zoals deze nu ons leven beheerst, komt er al meer helderheid in ons denken. Het gaat echter om meer dan dat. De werkelijke verandering vindt plaats in ons bewustzijn. Het begint in het hart. Van daaruit wordt het hoofd gereinigd en wordt het denken vrij gemaakt van de programmeurs. Dan zijn we in staat om anders te handelen en vooral om de programmeurs te ontdoen van hun vier wapens. We kunnen het als we elkaar in dit proces steunen en de dingen doen die de computer samenleving ontmantelt. Wij laten ons niet degraderen tot nutteloze mensen, wij zijn – veel – groter dan de computer.

Op 18 januari geef ik een online workshop om hierover met elkaar verder van gedachte te wisselen. We gebruiken daarbij weliswaar de computer, maar we laten ons er niet door sturen, omdat we onze eigen frequentie hoog houden. Dan zullen interventies van de programmeurs ons niet kunnen raken, want onze gezamenlijke innerlijke kracht is sterker dan dat van de programmeurs. Voel je ervoor om hieraan mee te doen? Via deze link kun je je aanmelden.

zeer vergelijkbare wezens, beide met een tasje in de ene hand en een vooruitgestoken pijnappel in de andere.

* Harari zegt dat de opkomst van het ‘stadsproletariaat’ als gevolg van de industriële revolutie twee eeuwen geleden, de vraag heeft opgeworpen ‘wat te doen met deze nieuwe klasse’. In deze tijd zien we de opkomst van de klasse van nutteloze mensen, als gevolg van de snelle ontwikkeling van de computertechnologie. Opnieuw dient zich de vraag aan, wat te doen met deze klasse van nuttelozen? Het moge duidelijk zijn dat dit een top-down benadering is, waarbij down bij de top hoofdbrekens veroorzaakt en er kennelijk alleen aan de top oplossend vermogen wordt toegekend.

** Ook voordat de programmeurs infiltreerden in de mensheid was er sprake van dood. Met dit verschil dat doodgaan niet met angst gepaard ging, omdat de mens bewustzijn had in beide gebieden. De programmeurs hebben de mens afgestemd op de fase tussen geboorte en dood en in het denken ingebracht dat dit de enige realiteit is.

Op weg naar een Menswaardige Samenleving: