een vernieuwende visie op mens, geld en waarde

Na de komende crash: meer van hetzelfde?

Dit gesprek tussen Paul Buitink en Ad Broere gaat over ‘Geld in de Bijrol‘, het meest recente boek van Broere. Gaan we na de crisis met wat aanpassingen aan het financiĆ«le stelsel opnieuw een cyclus tegemoet die eindigt op dezelfde manier als de voorgaande? De opvatting als zou een crisis een natuurramp zijn is misplaatst. De cycli waarin we vanaf de opkomst van het ‘moderne’ bankieren in de 18e eeuw gevangen zitten, zijn het gevolg van typisch menselijke tekortkomingen, waarvan hebzucht, eigenbelang en machtsstreven de meest kenmerkende zijn. Als we uit de eeuwige herhaling willen loskomen en gaan bouwen aan een menswaardiger samenleving dan de huidige, dan moeten wij onze visie op geld en waarde grondig herzien. Volgens Broere leidt dit onvermijdelijk tot het afschaffen van geld met geld verdienen, omdat dit de verstorende factor bij uitstek is.